Rośnie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Nowe zdjęcia

W zaprojektowanym przez pracownię Nizio Design International Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie prowadzone są prace budowlane i związane z montażem ekspozycji. Plac budowy odwiedził architekt Mirosław Nizio.

Projekt autorstwa Nizio Design International zwyciężył w konkursie architektonicznym zorganizowanym w 2009 r. przez Muzeum Wsi Kieleckiej. Idea była taka, aby stworzyć miejsce upamiętnienia ofiar pacyfikacji wsi z 12 lipca 1943 roku. Michniów to miejscowość, która stała się symbolem wszystkich pacyfikacji i represji, jakie dotknęły polską wieś w trakcie II wojny światowej i okupacji. Celem twórców było połączenie programu funkcjonalno-użytkowego architektury z wyrazistą rzeźbiarską formą i symboliczną wymową muzeum-pomnika pamięci. W międzynarodowej prasie branżowej Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie zyskało miano jednego z najciekawszych projektów architektonicznych realizowanych na świecie. 

Forma budynku zaprojektowanego przez zespół Mirosława Nizio jest wypadkową rzeźbiarskich inspiracji i myślenia o spójności projektowanej architektury z narracją historyczną. Unikatową monolityczną bryłę budynku Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie tworzy 11 segmentów: 5 zamkniętych i 6 otwartych, poprzecinanych pęknięciami, nadającymi obiektowi dramaturgii. Kolejne segmenty ulegają stopniowej deformacji i rozpadowi. Pełna ekspresji architektura i celowa postępująca degradacja kolejnych elementów bryły to symbol eskalacji wojennych represji wobec mieszkańców wsi. Poprzez pęknięcia między poszczególnymi segmentami do wnętrza budynku dostaje się naturalne  światło, które zależnie od pory dnia i roku, modeluje przestrzeń ekspozycji.


Wystawa stała Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie zajmie powierzchnię 1 700 m2 i pokaże etapy pacyfikacji. To nad nią pracuje aktualnie zespół grafików pod kierownictwem Mirosława Nizio. Uwaga głównego projektanta skupiona jest dziś na jednoczesnym nadzorze nad pracami budowlanymi oraz tworzeniem treści merytorycznych i elementów scenografii, które zostaną tymi treściami uzupełnione. Materiałami, które dominują we wnętrzu, a zarazem stają się nośnikiem treści, które wzmocnią ekspozycyjną narrację są: beton, drewno oraz czarna stal walcowana na gorąco. Ich faktury, barwy oraz zapach oddziałują na zmysły zwiedzających. Na powierzchni betonu odwzorowano odcisk drewna. Część wewnętrznych betonowych ścian posłuży m.in. do wyświetlania projekcji multimedialnych. Ciekawym elementem wystawy będą wielkoformatowe rzeźbiarskie obiekty o nieregularnych kształtach, do których wykończenia wykorzystano odzyskowe drewno ze starych chat i stodół. Sczerniałe, spalone i zaimpregnowane deski mają charakterystyczny zapach, który wypełni wnętrze. Na część obiektów, w kolejnym etapie, nałożone zostaną blachy z czarnej stali z nadrukami, prezentującymi historię pacyfikacji, które stanowią jeden z elementów prezentacji muzealnej narracji. W kaplicy Mauzoleum powstają elementy wyposażenia, ołtarz i ławki. Dodatkowo, 270 m2 przeznaczono na ekspozycje czasowe, które będą prezentowane w obiekcie.

Pracownia Nizio Design International jest generalnym projektantem Mauzoleum. Zespół architektów kierowany przez Mirosława Nizio odpowiada za projekt architektury, projekt wnętrz i zagospodarowania terenu – w fazie koncepcyjnej, budowlanej i wykonawczej. A także za nadzór nad projektem od rozpoczęcia aż do momentu zakończenia realizacji. Projekt michniowskiego Mauzoleum został uhonorowany nagrodą European Property Awards w kategorii Public Service Architecture.

Czytaj więcej: Beton | Muzeum | Brutaliz

źródło: Nizio Design International