Rozbudowa Szpitala Degi w Poznaniu według projektu CDF Architekci

Zakończył się architektoniczny konkurs na rozbudowę Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego imienia Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Propozycja CDF Architekci zachwyciła jury i zdobyła najwięcej punktów.

Projektowany obiekt wpisuje się w charakter dzielnicy Wilda podkreślając kontekst i historię miejsca. Ulica 28 Czerwca 1956 r. jest jedną z głównych osi funkcjonalnych miasta i jednym z głównych traktów komunikacyjnych Wildy. Jednym z elementów wpisanych w przestrzeń ulicy są zabudowania dawnego klasztoru i szkoły Sacré Coeur z charakterystycznym budynkiem dawnej kaplicy, opatrzonym strzelistą wieżą. Motywem przewodnim formowania budynku jest relacja pomiędzy strukturą, nawiązującą do historycznych zabudowań, a nowoczesną funkcją projektowanego budynku. Rytmiczne i smukłe pionowe elementy górnych kondygnacji budynku zostały skontrastowane z masywnym podziałem dolnej części budynku. Dwie różne warstwy architektoniczne, tworzą fasadę, która, oglądana w skrótach perspektywicznych, odkrywa swoją trójwymiarowość.

Obszar inwestycji znajduje się w północnej części kompleksu szpitalnego przy ulicy Krzyżowej. Kształtowana zabudowa stanowi rozbudowę istniejącej infrastruktury. Projekt zakłada odsunięcie północnej elewacji od ulicy w celu zachowania linii drzew zlokalizowanych wzdłuż granicy działki oraz lepszego doświetlenia kamienic po drugiej stronie ulicy. Zwarta bryła budynku umożliwia w przyszłości rozbudowę szpitala w kierunku wschodnim.

Działka charakteryzuje się dużym spadkiem terenu wzdłuż ulicy Krzyżowej. Jedna z kondygnacji została zagłębiona w terenie. Górne kondygnacje budynku zostały w znaczny sposób rozrzeźbione, i nie przewyższają sąsiadującej historycznej zabudowy, wpisując się dzięki temu w kontekst miejsca. Wytworzenie tarasów na dachach niższej części budynku, umożliwiło wprowadzenie dodatkowej przestrzeni rekreacji i odpoczynku dla pacjentów i personelu medycznego. Ponadto odsunięcie górnych kondygnacji, dało możliwość otwarcia się wnętrz oddziału dziecięcego na drzewa i krzewy zlokalizowane na tarasie. Zielone tarasy korespondują wizualnie z parkiem znajdującym się na terenie szpitala i powiększają ilość terenów biologicznie czynnych na działce.


Wycięcie narożnika budynku od strony północno-zachodniej umożliwiło wizualne podkreślenie strefy wejściowej i wytworzenie przestrzeni placu wejściowego. Zaprojektowany budynek stanowi kontynuację urbanistyczną i funkcjonalną dla istniejącej zabudowy szpitala, a zaproponowane rozwiązania komunikacyjne nie stanową bariery między projektowanym budynkiem, a zabytkową częścią założenia. Elewacja budynku została podzielona na dwie części. Elewacja niższych kondygnacji nawiązuje do materiałów elewacyjnych wykorzystanych w zabytkowej części szpitala. Górna część budynku wpisuje się kolorystycznie w otaczającą zieleń, a zastosowane rozwiązania kompozycyjne nadają bryle strzelistego charakteru.

W projekcie Szpitala Degi nie zabrakło proekologicznych rozwiązań! Obiekt spełnia najwyższe standardy ekologicznych budynków. Istotnym elementem jest pozostawienie szpaleru drzew wzdłuż ulicy Krzyżowej i uzupełnienie go o nowe nasadzenia. Należy podkreślić, że budynek znajduje się w bliskim sąsiedztwie przystanku tramwajowego, przez co dostępność do komunikacji publicznej jest bardzo dobra. Oprócz miejsc postojowych dla samochodów przewidziano miejsca dla rowerów. Projekt krajobrazu uwzględnia system retencji wody deszczowej i zapewnia bioróżnorodność biologiczną. Na dachach przewidziano miejsce na instalację fotowoltaiczną oraz zielone dachy ekstensywne i intensywne. Ponadto w budynku zaprojektowano taras dla pacjentów i pracowników – miejsca odpoczynku w otoczeniu zieleni.

Czytaj też: Zdrowie | Ciekawostki | Poznań | whiteMAD na Instagramie

źródło: CDF Architekci