Rozbudowa szpitala pediatrycznego przy ulicy Spornej w Poznaniu [PORTFOLIO]

Projekt: Rozbudowa szpitala pediatrycznego przy ulicy Spornej w Poznaniu
Promotor: dr inż. arch. Agata Gawlak
Autor: Magdalena Santysiak

Przedmiotem opracowania pracy była rozbudowa szpitala pediatrycznego przy ulicy Spornej w Poznaniu. Istniejący modernistyczny budynek nie realizuje współczesnych idei szpitala pediatrycznego oraz potencjału działki w centrum miasta. Ten pomysł może to zmienić.

Opracowano koncepcję nowego, zielonego szpitala dziecięcego uwzględniającą teorie środowiska terapeutycznego oraz zasady evidence-based design. Rozbudowa łączy się z istniejącymi obiektami, czyniąc całość w zakresie kompozycyjnym i funkcjonalnym.

Zagadnienia związane z medycyną istniały od początku dziejów ludzkości. Miejscem realizacji wiedzy medycznej – leczeniem chorych i niesieniem im pomocy są przede wszystkim szpitale. Te największe obiekty służby zdrowia przeszły i nadal przechodzą prawdziwą ewolucję. Rozwój szpitalnictwa oraz większe możliwości badawcze pozwoliły w ostatnich dziesięcioleciach skupić się na pacjencie – jako podmiocie tego środowiska instytucjonalnego. Obecnie, w dobie badań nad psychiczną kondycją pacjentów oraz efektywnością leczenia, opracowywane są teorie i zasady, jakimi architekci powinni kierować się, projektując szpital „idealny”.

Dzieci są szczególnymi pacjentami postawione przed sytuacją choroby i koniecznością pobytu w szpitalu, pozbawiane są chwilowo beztroski dzieciństwa. Dlatego też ważne jest, aby projektując szpital pediatryczny lub jego rozbudowę, starać się tworzyć środowisko przyjazne dla najmłodszych, pozwalające na jak najbardziej komfortowe odbycie procesu leczenia.

W największych polskich miastach istnieją szpitale odpowiedzialne za leczenie najmłodszych pacjentów z całego województwa, a w niektórych przypadkach także z całego kraju. W Poznaniu takim obiektem jest SZOZ nad Matką i Dzieckiem, złożony z 3 obiektów szpitalnych, zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Jeden z nich, przy rogu ulic Nowowiejskiego i Spornej, mieści się w nieodnawianych modernistycznych budynkach, na dużej lecz słabo zagospodarowanej działce. Inspirując się niewykorzystanym potencjałem miejsca, przedstawiono propozycję rozbudowy tego szpitala pediatrycznego, bazującą na koncepcjach i ideach wypracowanych w oparciu o wyniki badań, zgodną z oczekiwaniami wobec nowoczesnej formy szpitala.

[foogallery id=”39825″]