zdj. Zarząd Zieleni Miejskiej w Warszawie

Rozeta Kanału Piaseczyńskiego po remoncie. Zobaczcie, jak się prezentuje!

Rozeta Kanału Piaseczyńskiego po remoncie prezentuje się świetnie. Jednak nie o wygląd tu chodzi. Zmiany służą poprawie jakości życia zwierząt na tym terenie, z jednoczesnym poszanowaniem tkanki historycznej miejsca.

“Wymieniliśmy umocnienia betonowe wschodniej rozety Kanału i złagodziliśmy lekko nachylenie górnej części skarp. Powstały nowe wypłycenia podparte gabionami – sprzyjają one rozwojowi roślinności wodnej i bytowaniu ptactwa oraz płazów. Ponadto rozpłytowaliśmy teren wokół rozety, powstała nowa aleja z nawierzchni mineralnej oraz ścieżki z kostek i płyt odzyskanych z dawnej nawierzchni.” – czytamy w komunikacie na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Warszawie (ZZM).

Przy alejkach prowadzących do chodnika wzdłuż ul. Czerniakowskiej posadzone zostały szpalery 21 lip drobnolistnych, które są nawiązaniem do alej biegnących wzdłuż całego kanału.

“Zamiast części betonowych płyt, po rozwinięciu się roślinności będziecie mogli podziwiać nasadzenia z przebiśniegów, krzewów, łąkę kwietną i murawę na przedłużeniu osi głównej założenia. Rabatę z krzewów o powierzchni 235 m2 tworzą gatunki rodzime – śliwa tarnina i dzika róża. Rośliny cebulowe – śnieżyczki przebiśniegi – posadziliśmy na obszarze 1 653 m2. Przy alejkach zostały postawione dwie ławki i trzy kosze.” – dodają przedstawiciele ZZM

zdj. Zarząd Zieleni Miejskiej w Warszawie

Wszystkie prace zostały wykonane pod nadzorem przyrodniczym. Projekt został dostosowany do zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kanał jest pozostałością barokowego założenia krajobrazowo-ogrodowego i wpisany jest do rejestru zabytków. Jednym z warunków postawionych przez MWKZ było uformowanie skarp zbiornika z zachowaniem istniejącego kształtu skarpy, a także umocnienie dolnej części skarpy płytami betonowymi na poziomie takim samym, jak płyty na pozostałej części kanału.

Działania realizowane są w ramach unijnego projektu Szuwar Warszawski, realizowanym od 2020 r. przez Miasto Stołeczne Warszawa, w którego imieniu działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Jeśli chcesz zobaczyć jak prezentowała się rozeta kanału piaseczyńskiego przed remontem, przeczytaj nasz poprzedni artykuł, klikając TUTAJ! 

źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej w Warszawie(www.zzw.waw.pl)

Czytaj też: Architektura w Polsce | Place, Skwery, Parki  | Metamorfoza | Warszawa | Zwierzęta

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły