Usytuowanie Zespołu Szkół Muzycznych w zwartej zabudowie kwartałowej Poznania stwarza naturalne warunki i potrzebę zagospodarowania działki w formie uzupełniającej tkankę kwartału budynkiem z wewnętrznym dziedzińcem, charakterystyczną dla zabudowy z początku XX wieku.

Takie rozwiązanie stanowi uzupełnienie wielkomiejskiej historycznej zabudowy pierzei ulic Wierzbięcice, Św. Jerzego i ulicy 28 czerwca 1956 r. i wpisuje się w układ urbanistyczny dzielnicy Wilda. Koncepcja zakłada zatem powstanie budynku z prostymi fasadami w liniach zabudowy od strony ul. Wierzbięcice i Św. Jerzego oraz pierzei przeciętej na pół domknięty zielonym dziedzińcem od strony ul. 28 czerwca 1956 r. W założeniu dziedziniec stałby się centrum szkoły i formą zielonej oazy w gęstej śródmiejskiej zabudowie. Koncepcja zielonego dziedzińca nawiązuje bezpośrednio do istniejącego po drugiej stronie ulicy kwartału kamienic z przymkniętym pięknymi kasztanowcami podwórkiem. Mimo oddzielenia ruchliwą ulicą i linią tramwajową w przestrzeni miejskiej rodzi się swoisty dialog pomiędzy masą murów, a pęknięciami w tkance miejskiej z których sączy się zieleń.

Budynek usytuowany w centrum dużego miasta musi odznaczać się odpowiednią wielkomiejską skalą, a jego forma wymaga oddania prestiżu odpowiadającego randze instytucji szkoły o ponadregionalnym znaczeniu. Jednocześnie budynek powinien zapewniać pewną intymność i wyciszenie niezbędną dla odpowiedniego skupienia przy nauce trudnej sztuki muzykowania. Koncepcja architektoniczna bryły
budynku zespołu Szkół Muzycznych polega na otoczeniu go woalem wąskic filarów stanowiących zewnętrzną warstwę fasady. Filary te w warstwie semantycznej mogą przywodzić na myśl napięte struny instrumentu muzycznego, ale mogą także przypominać strukturę filtra. Jest to bezpośrednie nawiązanie do idei budynku oddzielającego swoje wnętrze od „brudnego” miasta i chroniącego to, co dzieje się wewnątrz; budynku, który stwarza idealne warunki do nauki i uprawiania czystej sztuki.

Autorzy projektu:

piw-paw architekci sp. z o.o.

arch. Marcin Piwoński
arch. Robert Brodziński
arch. Wojciech Matuszewski
arch. Zofia Piwońska
arch. Michał Chyła
arch. Krzysztof Kozłowski

Dziękujemy za informację oraz zdjęcia pracowni piw-paw architekci sp. z o.o.