Ruszył Program Mentoringowy Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

W grudniu rozpoczął się nabór kandydatów do udziału w Programie Mentoringowym Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w roli podopiecznych. Program Mentoringowy organizowany jest przez Biuro Karier Politechniki Warszawskiej, przy współudziale architektów zrzeszonych w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich. Do 11 stycznia potrwa przyjmowanie zgłoszeń, a do końca lutego nastąpi i dobór 5 duetów mentorskich, które przez kolejne pół roku będą odbywać regularne spotkania.

Celem programu jest m.in. zbudowanie międzypokoleniowej relacji na linii studenci – absolwenci, przy wzajemnym poszerzeniu perspektyw. Architektki i architekci – mentorzy – zyskują możliwość podzielenia się wiedzą i doświadczeniem wynikającym z praktyki zawodowej. Studenci – mentorowani – zdobywają nowe doświadczenia, które będą owocem inspiracji płynących od mentora. Dodatkową wartością dla wszystkich uczestników programu jest rozwinięciu umiejętności komunikacyjnych, takich jak aktywne słuchanie, refleksja, zadawanie ważnych, eksplorujących pytań.

IDEA ŁĄCZENIA

Pomysł na program mentoringowy dedykowany właśnie studentom architektury narodził się podczas wakacyjnych warsztatów w 2021 roku w Otwartej Pracowni Jazdów, których inicjatorem i prowadzącym był Mateusz Potempski prezes SAWAPW. W cyklu spotkań wzięli udział przedstawiciele trzech instytucji – Wydziału Architektury PW, OW SARP i Stowarzyszenia Akademickiego WA PW. Uczestnicy warsztatów podjęli temat wzajemnej współpracy, szukając formuły umożliwiającej połączenie studentów z doświadczonymi architektami, dając wsparcie, doradztwo i źródło informacji. W wyniku synergii działań Biura Karier Politechniki Warszawskiej, Wydziału Architektury PW oraz OW SARP, w sierpniu 2022 roku została podpisana umowa o współpracy, a już w 2023 roku rozpocznie się pierwsza edycja programu.

Dla Oddziału Warszawskiego SARP to projekt o szczególnym znaczeniu, ponieważ realizuje jeden z ważniejszych celi statutowych SARP, jakim jest współdziałanie w kształceniu architektonicznym na wszystkich poziomach edukacji. Tym bardziej cieszy nas, że zrzeszeni w Stowarzyszeniu architekci bez wahania zgodzili się na swój udział w roli mentorów. Doświadczenie to jedna z tych rzeczy, które się mnożą, gdy się nimi dzieli – powiedziała o udziale OW SARP w programie jedna z pomysłodawców, członkini Zarządu Monika Lemańska.


Z ideą mentoringu zetknąłem się dzięki współpracy z Komisją Fulbrighta – relacje mentorskie są przecież jednym z fundamentów amerykańskiej kultury rozwoju zawodowego i osobistego. Najpierw jako stypendysta, a w końcu sam jako mentor w programie TopMinds, odkrywałem mentoring jako bezcenne ogniwo i konieczne uzupełnienie podstawowych ścieżek edukacji czy kariery, które oferują znane nam instytucja oraz rynek – wspomina Artur Jerzy Filip, współtwórca programu, adiunkt w Pracowni Teorii Urbanistyki WAPW. Możliwość zbudowania bliskiej, nierzadko wręcz przyjacielskiej relacji z doświadczonymi życiowo i zawodowo mentorami to dla większości młodych ludzi niepowtarzalna okazja, aby spojrzeć na siebie samego z meta perspektywy, dostrzec właściwy kierunek, sens i aby nabrać odwagi do przekraczania własnych, jakże pozornych granic – dodaje architekt.

MENTORKI I MENTORZY

Do udziału w w roli mentora w pierwszej edycji Programu dedykowanego studentom architektury zaproszono czołowe postaci o ogromnym dorobku i doskonale rozpoznawalne w całym środowisku architektonicznym. Każdy z 5 wybranych mentorek i mentorów realizuje swoją zawodową ścieżkę w inny sposób, reprezentując różne rodzaje doświadczeń i kierunku rozwoju.

Marta Sękulska Wrońska, prezes OW SARP podkreśla istotę tej różnorodności: Wykształcenie na wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej daje bardzo szerokie możliwości działalności zawodowej dając unikalną mieszankę kompetencji technicznych artystycznych i humanistycznych. Rozumiejąc, że czas studiów to dopiero początek drogi, istotne było dla nas umożliwienie spotkania z mentorami, którzy są mistrzami w poszczególnych obszarach tej pięknej dyscypliny.

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji, mentorki i mentorzy zostali poproszeni o przedstawienie swoich sylwetek,  i podejścia do zawodu.

Marlena Happach, Architekt Miasta Warszawy: „Bycie urzędnikiem to tylko etykietka. Lubię to co robię i jestem dumna z tego, gdzie jestem.”

Marlena Happach

Ewa P. Porębska, Redaktor Naczelna magazynu „Architektura-Murator”: „Poświęciłam architekturze 40 lat życia i każdego dnia odkrywam w tej dziedzinie coś ciekawego.”

Ewa P. Porębska

Dorota Sibińska, Architekt, współzałożycielka pracowni XYSTUDIO: „Jestem idealistką, chodzę własnymi drogami. Robię to co kocham, kocham to co robię”

Dorota Sibińska XYstudio

Szymon Wojciechowski, Prezes Zarządu APA Wojciechowski: „Wraz z partnerami stworzyłem jedną z największych firm architektonicznych w Polsce.”

Szymon Wojciechowski

Szczepan Wroński, Architekt, współzałożyciel pracowni WXCA: „Doświadczenie nie zależy od liczby przepracowanych lat, a umiejętności wyciągania wniosków z przeżytych zdarzeń.”

Szczepan Wroński


CO DALEJ?

O korzyściach płynących z Programu opowiada Piotr Szrajber, koordynator Programu Menitoringowego z Biura Karier Politechniki Warszawskiej: Relacje studentów, którzy uczestniczyli w dotychczasowych edycjach, jednoznacznie wskazują, że program mentoringowy jest wielkim wsparciem, które ma miejsce w przełomowym momencie życia młodego człowiek. Wsparciem, które ma nie tylko zawodowy, ale i życiowy charakter. Czy można sobie wyobrazić bardziej sprzyjającą sytuację, niż ta w której możemy uczyć się na doświadczeniu, a czasem błędach mentora, sytuację, kiedy w atmosferze zaufania, mamy komu zadać nurtujące nas pytania, kiedy sami, nieraz, usłyszymy pytanie, które wywoła głęboką refleksję, a czasem pozwoli kompletnie zmienić perspektywę? A właśnie to wszystko staje się udziałem studenta, który przystąpi do Programu Mentoringowego Politechniki Warszawskiej.

Piotr Szrajber podkreśla, że na udziale w mentoringu zyskują obie strony: Zapraszamy do programu absolwentów, którzy osiągnęli sukces w swoich branżach, są spełnieni zawodowo i mają chęć by dzielić się swoim doświadczeniem ze studentami, wkraczającymi na ścieżkę zawodowej kariery. To wyjątkowa więź, która ma w sobie silny, sentymentalny pierwiastek. Obie strony  mentoringowego duetu, doświadczają wielu inspiracji. Absolwent – mentor i podopieczny – student, w znakomitej większości przypadków, nie tylko współpracują w czasie projektu, ale po jego zakończeniu pozostają w świetnych relacjach.

Koordynatorzy projektu:

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej – Piotr Szrajber

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej – Anna Cudny, Artur Jerzy Filip

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich – Monika Lemańska, Jan Chwedczuk

źródło: OW SARP

Czytaj też: Architekt | Architektura w Polsce | Warszawa | Wydarzenia | whiteMAD na Instagramie

Podpisanie umowy współpracy, Marta Sękulska Wrońska, prezes OW SARP i Artur Jerzy Filip, adiunkt w Pracowni Teorii Urbanistyki WAPW

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły