Rynek Łazarski w Poznaniu jednak będzie zielony. Są zmiany!

Pierwszy raz o tej inwestycji pisaliśmy już w 2018 roku. Cel był taki, że rynek Łazarski w Poznaniu stanie się uporządkowanym miejscem handlu z dobrej jakości architekturą. Mieszkańcy zainteresowali się przebudową latem tego roku, kiedy okazało się, że na już niemal skończonym rynku jest mało zieleni. Teraz miasto wprowadza zmiany i zapowiada, że rynek Łazarski zyska nowy zieleniec, w którym drzewa posadzone zostaną do gruntu. Projekt przebudowy rynku powstał w Autorskiej Pracowni Architektonicznej Jacka Bułata.

O zielonej zmianie poinformowała Rada Osiedla św. Łazarz. Członkowie rady apelowali do władz miasta, wskazując potrzebę zwiększenia ilości zieleni szczególnie między fontanną a targowiskiem, gdzie przestrzeń mogłaby nie sprzyjać komfortowemu przebywania w gorące i słoneczne dni. Jednym z nielicznych źródeł cienia jest zadaszenie, którego kształt przypomina grzyb. To jedna z największych na świecie jednokomorowa poduszka z folii ETFE, którą trzeba będzie codziennie dopompowywać. Koszt takiej operacji to około 7 zł dziennie.

Radni apelowali, by więcej drzew posadzić przy fontannie. Takie zmiany z przyczyn formalnych nie mogły być przeprowadzone latem – miasto nie mogło ingerować w zatwierdzony już projekt. Wprowadzenie zmian jest możliwe dopiero po zakończeniu prac. Radni rozmawiali z zastępcą prezydenta Mariuszem Wiśniewskim, spotkali się z architektem, urzędnikami z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji, które odpowiada za projekt oraz z miejskim radnym z Łazarza Filipem Olszakiem. Dzięki tej interwencji zwiększony został teren zieleni, który w wyniku wcześniejszych konsultacji społecznych planowano przeznaczyć na imprezy plenerowe.


Oczekiwania mieszkańców od czasu konsultacji mocno się zmieniły, więcej osób jest świadomych potrzeby zazieleniania miast. Kilka lat temu dominował temat miejsc parkingowych – mówi Andrzej Janowski, Przewodniczący Rady Osiedla.rynek Łazarski

Prace związane ze zwiększeniem terenów zielonych już się rozpoczęły. Drzewa i niska zieleń pojawi się między schodami na lejek, a charakterystycznym zadaszeniem targowisk. W sumie powierzchnia zieleńca wyniesie 100 m kw., a drzewa posadzone zostaną bezpośrednio do gruntu. Dodatkowe drzewa pojawią się też przy wejściu na lejek od strony ulicy Głogowskiej. W sumie na rynku będzie 55 drzew (tak zakładał pierwotny projekt) oraz nowe, dodane już po interwencji radnych Osiedla. Finalna powierzchnia zieleni niskiej wyniesie 1341 m kw., zamiast zakładanych wcześniej 1241 m kw.

Radni zapowiadają, że po roku działania nowej przestrzeni sprawdzą, jak w praktyce funkcjonują przyjęte założenia i gdzie ewentualnie trzeba coś poprawić. Handel na nowy rynek ma wrócić w grudniu tego roku. Całkowity koszt przebudowy rynku to 43 mln zł.

Czytaj też: Poznań | Meble miejskie | Zieleń | Metamorfoza | whiteMAD na Instagramie

Wizualizacje z 2018 roku:

źródło: Rada Osiedla św. Łazarz