Rzeźby z Nowej Huty przejdą renowację. Wśród nich “Ptaki” i “Dziewczynka”!

Rzeźby z Nowej Huty przejdą renowację w ramach konkursu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2023. Cztery rzeźby, wchodzące w skład szlaku plenerowych rzeźb i instalacji nowohuckich uzyskały dofinansowanie. Spośród 106 złożonych wniosków tylko 27 uzyskało dofinansowanie! Przy rzeźbach zostaną wykonane prace konserwatorskie oraz zagospodarowanie terenu w bezpośrednim otoczeniu rzeźb.

Rzeźby z Nowej Huty, które przejdą renowacje:
– rzeźba plenerowa „Dziewczynka”, nieznanego autora, wykonana ze sztucznego kamienia w latach 60/70 XX w., lokalizacja: Kraków, os. Na Skarpie 46
– rzeźba plenerowa „Ptaki”, autorstwa prof. Lucjana Orzecha, wykonana z metalu w 1978 r. lokalizacja: Kraków, os. Willowe
– rzeźba plenerowa “Małe organy”, autorstwa prof. Lucjana Orzecha, wykonana z metalu w 1978 r. lokalizacja: Kraków, os. Wandy
– rzeźba plenerowa “Spirala kosmiczna”, autorstwa Antoniego Hajdeckiego, wykonana z metalu w 1974 r. lokalizacja: Kraków, os. Tysiąclecia.

Ochrona lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego jak również popularyzacja sztuki plenerowej, to bardzo istotne działania w przestrzeni publicznej.

Rzeźby wchodzące w skład szlaku powstały w latach 60/70 XX w. i były efektem współpracy Spółdzielni Mieszkaniowej “Hutnik” z Zarządem Okręgu ZPAP oraz Stowarzyszeniem Twórczym “Nowa Huta”. Rzeźby, mające zdobić osiedla i upowszechniać sztukę współczesną, stanowią element tożsamości lokalnej Nowej Huty, który wymaga ochrony przed dotykającym go zębem czasu.  „Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

źródło: ZZM Kraków (https://zzm.krakow.pl/)
zdjęcia: ZZM Kraków (https://zzm.krakow.pl/)

Czytaj też: Architektura w Polsce | Sztuka | Historia | Place, Skwery, Parki  | Rzeźba | Zabytek