Salonik Moniuszkowski w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie

Mija 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki. Z tej okazji w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej powstało specjalne miejsce, które będzie przypominać o dorobku słynnego kompozytora. Salonik Moniuszkowski będzie jednocześnie swoistym muzeum, wystawą edukacyjną, źródłem wiedzy i artefaktów z życia Moniuszki, ale również tętniącym sztuką miejscem spotkań z artystami. Autorami projektu i wykonania wnętrz Saloniku Moniuszkowskiego są Izabela Chełkowska i Cezary Żegliński.

200 lat od urodzin kompozytora jego twórczość pozostaje żywa i aktualna. W Saloniku Moniuszkowskim będzie można na podstawie archiwalnych materiałów prezentowanych w wersji elektronicznej – zdjęć ze spektakli, projektów scenografii i kostiumów, plakatów – prześledzić różnorodne interpretacje utworów Moniuszki, a także jak zmieniała się percepcja twórcy w oczach artystów i widzów na przestrzeni lat.
Posłuchać nagranych wypowiedzi wybitnych osobistości świata kultury, które opowiadają o swoich doświadczeniach z muzyką kompozytora. Śpiewacy, reżyserzy, muzykolodzy w swoich osobistych wypowiedziach poruszają tematy wielkie – jak patriotyzm czy romantyzm kompozytora, ale także lżejsze, jak dowcip i dystans Moniuszki. Wywiady zostały przeprowadzone z Piotrem Beczałą, Danielem Cichym, Waldemarem Dąbrowskim, Izabelą Kłosińską, Urszulą Kryger i Wiesławem Ochmanem.

W lutym w Saloniku Moniuszkowskim rozpocznie się cykl spotkań z artystami –  Osobiście o Moniuszce. Gościem pierwszego spotkania, 9 lutego o godzinie 17.00, będzie Urszula Kryger, zwyciężczyni I Konkursu Moniuszkowskiego, która od początku swojej artystycznej drogi poświęcała wiele uwagi twórczości Moniuszki. W programie jej recitali, znajdują się znane pieśni, jak i te, które są wykonywane niezwykle rzadko. Osobista rozmowa z panią Krygier będzie okazją by przyjrzeć się ewolucji interpretacji i koncepcj estetycznej dotyczącej wykonywania pieśni Moniuszki, jak również refleksji o roli jego twórczości w XXI wieku. 

Program artystyczny Saloniku Moniuszkowskiego obejmie również warsztaty i spektakle edukacyjne dla dzieci i dorosłych, spotkania z twórcami, promocje wydawnictw moniuszkowskich. Szczegółowy program wydarzeń prezentowany będzie na stronie moniuszko200.pl