Siedziba prokuratury w Katowicach

Siedziba prokuratury w Katowicach. Tak będzie wyglądał nowy gmach!

Nowa siedziba prokuratury w Katowicach została zaprojektowana przez architektów z pracowni OSTROWSCY ARCHITEKCI w składzie: arch. Jarosław Ostrowski, arch. Dagmara Ostrowska, arch. Marek Fengler, arch. Wojciech Mizeracki, arch. Kacper Groń, arch. Małgorzata Kulig, arch. Łukasz Sterniczuk, asyst. Patrycja Sławek. Do konkursu zgłosiło się ponad 70 zespołów architektów, a spośród nich zostały dopuszczone 63. Ostatecznie złożonych w pierwszym etapie zostało 28 prac, a do drugiego przeszło 6 pracowni. Zwycięski projekt zaprezentowali architekci z OSTROWSCY ARCHITEKCI. Nowa siedziba prokuratury w Katowicach była inspirowana symbolem paragrafu. 

Koncepcja zakłada stworzenie nowoczesnego, zrównoważonego budynku o współczesnym wyrazie architektonicznym, wpisującego się w aktualne trendy w kształtowaniu przestrzeni instytucji publicznych. Budynek takiego formatu, poprzez swoją skalę, obywatelski charakter, godność, będzie w sposób harmonijny dopełniał istniejącą tkankę miejską, tworząc nową wartość wizualną przy drodze wjazdowej do stolicy województwa. . Przedmiotowa przestrzeń, w której badane i analizowane są najcięższe naruszenia zasad moralnych, w której poszukuje się odpowiedzi i prawdy, zaowocowała zaprojektowaniem budynku monumentalnego, o prostej, czytelnej, jednoznacznej formie, który swoim wyrazem i charakterem wzbudza zaufanie, odzwierciedla rangę i powagę instytucji jaką jest prokuratura. 


Jako inspiracja do sposobu kształtowania tektoniki budynku, posłużył symbol graficzny paragrafu, podstawowej jednostki redakcyjnej tekstu prawnego, który stanowi podstawę funkcjonowania prokuratury jako organu stojącego na straży praworządności. Symbol paragrafu składa się z dwóch połączonych ze sobą modułów, które tworzą jedną całość z trzema wydzielonymi „wnętrzami”, z których zewnętrzne otwierają się w dwóch różnych kierunkach. Wskazany symbol graficzny, został zaimplementowany do języka architektury i posłużył jako przyjęty model w sposobie kształtowania struktury budynku. Przyjęta zasada pozwoliła na stworzenie kilku segmentów budynku odwróconych względem siebie i umieszczonych jeden nad drugim, tworząc zielone wnętrza urbanistyczne, otwarte w różnych kierunkach, pozwalające na ich należyte doświetlenie i przewietrzanie.

Budynek o oszczędnej formie „ubrano” w konturową, „diagramową” elewację, inspirowaną profilem działalności prokuratur różnych szczebli. W sposób  symboliczny zapisano w niej, żmudny proces dochodzenia do prawdy i przejrzystości postępowań. Stopniowalna struktura elewacji, patrząc od najniższego poziomu ku górze, przywołuje na myśl skomplikowaną pracę prokuratury u podstaw prowadzonych postępowań, ich wielowątkowy wymiar a w rezultacie, transparentną ocenę. Konturowy diagram elewacji, tworzą czarne lamele w układzie wertykalnym, w różnym rozstawie na poszczególnych poziomach kondygnacji. Całość została połączona wyraźnymi horyzontalnymi liniami, w takiej samej formie jak lamele pionowe. Przyjęta zasada rysunku elewacji, podkreśla hierarchiczność instytucji prokuratury i jej uporządkowanie. W parterze budynku zlokalizowano gęsto ułożone pionowe lamele, które w regularny sposób rozrzedzają się ku górze, tworząc wyjątkowy efekt plastyczny, w wysublimowany sposób oddający charakter budynku, jego rangę oraz złożoność prowadzonej działalności. Kolorystykę budynku prokuratury oparto na głębokiej czerni i akcentującym tektonikę elewacji kolorze czerwonym, przewidzianym na frontach lamel. Jako inspiracja dla takiego sposobu kształtowania kolorystyki budynku posłużyła prokuratorska toga, stanowiąca strój urzędowy prokuratora na rozprawie sądowej. Czarna kolorystyka togi wraz z czerwonymi akcentami w postaci żabotu i obszyć, została przetransponowana na walor estetyczny elewacji i w finezyjny sposób nadaje budynkowi niepowtarzalnego wyrazu. 

Koncepcję siedziby prokuratur różnego szczebla w Katowicach, opracowano w sposób holistyczny, kładąc duży nacisk na zrównoważone zagospodarowanie terenu, oszczędność zasobów wody, efektywność energetyczną, wybór racjonalnych materiałów, redukcję emisji CO2, niskie koszty eksploatacyjne oraz jakość środowiska wewnętrznego budynku, dbając przede wszystkim o dobrostan użytkowników tej przestrzeni, uwzględniając ich podstawowe potrzeby, w tym potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami. Przyjęte rozwiązania projektowe w zakresie systemów budynkowych, zewnętrznych przegród budowlanych, parametrów przeszkleń i instalacji wewnętrznych, kształtowania przestrzeni i środowiska wewnętrznego, w tym dostęp do zadbanej naturalnej zieleni i środowiska naturalnego na różnych poziomach budynku, pozwolą użytkownikom obiektu, zapewnić odpowiedni komfort, dobre samopoczucie i zadowolenie, zarówno w kontekście zdrowia fizycznego jak i psychicznego. 

Czytaj też: Architektura w Polsce | Katowice | Architektura | Miasto | whiteMAD na Instagramie

źródło: www.ostrowscyarchitekci.pl