Skwer Eki z Małeki w Poznaniu. Będzie mniej betonu, więcej zieleni.

Zielony skwer z miejscem do wypoczynku, przestrzenią dla wydarzeń kulturalnych i sąsiedzkich aktywności. Tak prezentuje się koncepcja przebudowy mająca na celu odświeżenie jednego z niedocenionych miejsc w centrum Poznania, jakim jest Skwer Eki z Małeki. Opinie na jej temat będą zbierane do 8 lipca w formie badań ankietowych, poprzez pocztę elektroniczną, a także bezpośrednich rozmów z mieszkańcami. Wstępną koncepcję przebudowy stworzyło biuro Front Architects. 

Zmiany, które w ostatnich latach zachodziły na skwerze u zbiegu ulic Małeckiego, Granicznej i Łukaszewicza były przeprowadzane z myślą o mieszkańcach i wspólnie z mieszkańcami Łazarza. Dlatego też przystępując do projektowania przebudowy skweru Eki z Małeki, szczególną uwagę przywiązano do dialogu z lokalną społecznością. Pierwszy etap konsultacji społecznych rozpoczął się zanim jeszcze projektanci przystąpili do pracy nad koncepcją. Okazją do inauguracji rozmów o przyszłości tego miejsca był ubiegłoroczny Parking Day.


21 września 2019 roku skwer Eki z Małeki zmienił się w przestrzeń sąsiedzkich aktywności. Odcinek ul. Łukaszewicza pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Małeckiego i Graniczną został zamknięty dla ruchu, zniknęły zaparkowane wokół skweru auta. Pojawiły się stoły i ławki, stoiska lokalnych sklepów i lokali gastronomicznych. Przygotowano szereg atrakcji dla starszych i najmłodszych, takich jak wycieczki rikszą, wystawę zdjęć i warsztaty edukacyjne dla dzieci. Na zakończenie koncert dla licznej publiczności zagrała Kapela Osiedlowa. Wszystko to miało na celu pokazać jak skwer mógłby wyglądać w przyszłości – bez jeżdżących i parkujących przy nim samochodów, oraz co mogłoby się na nim dziać. Równocześnie, przez cały dzień przy stoisku konsultacyjnym toczyły się rozmowy z mieszkańcami na temat ich oczekiwań, potrzeb i obaw wobec tego miejsca.

Aranżacja skweru zaproponowana w koncepcji zakłada zamknięcie dla ruchu jezdni po jego północnej i południowej stronie (łącznik od ul. Małeckiego do ul. Granicznej oraz odcinek ul. Łukaszewicza pomiędzy ul. Małeckiego i Graniczną). Dzięki temu teren skweru powiększy się aż do linii zabudowy. Jednocześnie możliwe stanie się wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż ulic Małeckiego i Granicznej.

Architekci postawili w koncepcji na zieleń i zorganizowanie przestrzeni do wypoczynku. Są więc drzewa, trawa i krzewy, miejskie meble, czy też wielofunkcyjny podest. Nie zabrakło miejsca dla wydarzeń kulturalnych, których sceną skwer stał się w ostatnich latach. Projektanci pomyśleli także o możliwości ustawienia na skwerze ogródków gastronomicznych. Proponowany przebieg chodników odzwierciedla naturalne ciągi komunikacyjne, pozwalając łatwiej niż obecnie przejść z ul. Małeckiego w ul. Łukaszewicza i z ul. Granicznej w ul. Małeckiego. Całość uzupełniają elementy małej architektury, oświetlenie oraz monitoring. Wszystkie rozwiązania zawarte w koncepcji widoczne są na załączonych wizualizacjach oraz w prezentacji dostępnej na stronie www.ekizmaleki.pl/koncept

Opinie zebrane podczas Parking Day 2019 oraz w ramach przeprowadzonego badania posłużyły do przygotowania warsztatów dla mieszkańców, które odbyły się w listopadzie minionego roku. Efektem były wytyczne dla architektów, którzy na ich podstawie opracowali koncepcję przebudowy skweru, będącą przedmiotem drugiego etapu konsultacji społecznych.

Czytaj też: Polska | Poznań | Miasto | Zieleń | Architektura | Urbanistyka

źródło: poznan.pl