Sopot: sadzą drzewa, by odtworzyć historyczne szpalery

To jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce. Aby odtworzyć wygląd historycznych alejek Sopot sadzi nowe drzewa. W tym roku będzie ich 180.

Akcja odtwarzania historycznych szpalerów drzew rozpoczęła się w 2020 roku. Wtedy w mieście posadzono 200 drzew. Teraz przyszedł czas na kolejne. Tereny zielone i parki zajmują w Sopocie niemal 60 procent z ponad 17 km kw. powierzchni. Zieleń pozytywnie wpływa na miejski mikroklimat i podnosi jakość życia w mieście. Więcej drzew to też lepsza jakość powietrza.

Układ urbanistyczno-krajobrazowy Sopotu wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego i z tego powodu objęty jest ochroną konserwatorską. Nasadzenia przyuliczne w postaci alei czy szpalerów drzew są nierozerwalnym elementem sopockiego krajobrazu. Szpalery, zwłaszcza w miejscach historycznych, nadają niepowtarzalny, przyjazny charakter przestrzeni, a określona kompozycja oraz właściwy dobór sadzonych drzew podkreślają walory urbanistyczne i powiązania krajobrazowe przestrzeni miejskiej.

Nowe nasadzenia realizowane są według ustalonych reguł i zasad kompozycyjnych. Odtworzenia szpalerów już istniejących wykonuje się bazując na archiwalnych danych, a także po analizie zachowanych do dziś drzew rosnących przy ulicach. Na tej podstawie określa się także odległości pomiędzy drzewami, linię nasadzeń, gatunek drzewa, a czasem nawet jego formę. Przy sadzeniu nowych szpalerów i alei pod uwagę brane są charakter otoczenia, rodzaj zabudowy, architektura, a także sąsiedztwo naturalnej zieleni. Drzewa w alejach i szpalerach są sadzone w określonym rytmie i w czytelnej wizualnie linii.


Już w 2017 roku miasto zasięgało opinii mieszkańców o nowych nasadzeniach – przygotowano wtedy specjalne ankiety oraz zorganizowano spotkania i konsultacje, w których wzięło udział ponad 1100 osób. W tym roku nowe drzewa pojawią się przy ulicach: Rzemieślniczej (73 sztuki), Jana z Kolna (10 sztuk), Bitwy pod Płowcami (38 sztuk), Chopina (25 sztuk), Łokietka (19 sztuk) oraz Polnej (tutaj miasto nie podało liczby drzew).

Czytaj też: Ekologia | Zieleń | Ciekawostki | Sopot | whiteMAD na Instagramie

Sopot i nowe drzewa – źródło: UM Sopot