Stało się. Kazimierz i Stradom w Krakowie objęte uchwałą krajobrazową

Miasto Kraków konsekwentnie walczy z reklamowym chaosem. Od 2010 roku wyznaczane są obszary, dla których przygotowywane są przepisy określające zasady stosowania nośników reklamowych. Władze w tym celu uchwalają tak zwane parki kulturowe. Teraz ochroną objęty zostaną Kazimierz i Stradom.

Po wprowadzeniu wytycznych w zakresie szczególnej ochrony Starego Miasta oraz Nowej Huty, przyszła pora na rewolucję estetyczną na terenie Kazimierza i Stradomia. Prace nad utworzeniem nowego parku rozpoczęły się w 2019 r., a ich zwieńczenie stanowi podjęta przez Radę Miasta Krakowa uchwała LXXXIII/2368/22 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem. Uchwała wejdzie w życie już 1 września. W praktyce oznacza to, że wszelkie nowe obiekty i elementy zagospodarowania przestrzeni (m.in. tablice i urządzenia reklamowe), które pojawią się na obszarze chronionym, po tej dacie, będą musiały zachować zgodność z zapisami tego dokumentu. Z kolei w odniesieniu do obiektów i elementów już funkcjonujących na tym terenie obowiązuje okres przejściowy i nowe regulacje i przepisy będą stosowane dopiero od 1 września 2023 r.

Nowy park kulturowy, oprócz wskazanego w nazwie Kazimierza, będącego niegdyś autonomiczną jednostką osadniczą i Stradomia – dawnego przedmieścia Krakowa, obejmuje także część lewobrzeżnych Bulwarów Wiślanych. Ochroną został objęty obszar o łącznej powierzchni przeszło 140 hektarów.


Krajobraz kulturowy Kazimierza i Stradomia podlegał wielu przemianom w perspektywie historycznej i współczesnej. Znaczący wpływ na jego kształtowanie miała bliskość rozwijającej się ówczesnej stolicy Rzeczypospolitej. To mozaika terenów o różnym charakterze, genezie i sposobie zagospodarowania. Kazimierz i Stradom to także specyficzna historia miejsca i spuścizna związana z procesami społecznymi oraz mieszaniem się wielu kultur, wśród których znaczącą rolę odgrywa materialne i niematerialne dziedzictwo kultury żydowskiej. Na obszarze tym dominują formy zagospodarowania terenu o charakterze historycznym, które decydują o zabytkowym obliczu tego miejsca. Cechy te przesądzają o wyjątkowej wartości i atrakcyjności krajobrazu Kazimierza i Stradomia, o jego potencjale gospodarczym w wymiarze społecznym, kulturowym i turystycznym.

Kazimierz i Stradom znajdują się w obrębie obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wchodzą również w skład historycznego zespołu miasta, uznanego zarządzeniem Prezydenta Polski za pomnik historii. Utworzenie na tym obszarze parku kulturowego jest więc dopełnieniem ochrony miejsca światowego dziedzictwa, a także rozwinięciem zapisów planów miejscowych oraz uzupełnieniem zapisów ochrony konserwatorskiej unikatowego układu urbanistycznego Kazimierza i Stradomia (wpisanego do rejestru zabytków w 1934 r.).

Powstanie parku kulturowego na terenie Kazimierza i Stradomia w praktyce oznaczać będzie głównie zmiany wizualne i estetyczne, a wprowadzenie nowych regulacji będzie miało znaczący wpływ m.in. na sposób prowadzenia działalności usługowej i handlowej oraz robót budowlanych, funkcjonowanie ogródków gastronomicznych, estetykę elewacji budynków oraz zasady umieszczania szyldów, tablic i urządzeń reklamowych (również na barkach), a także sposób organizacji przedsięwzięć plenerowych oraz prezentacji artystów ulicznych – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie krakow.pl.

Uchwała porządkuje ponadto kwestię prowadzenia przewozów osób za pomocą meleksów, ogranicza godziny funkcjonowania ogródków gastronomicznych oraz foodtrucków. Jak nowe prawo działa w praktyce? Niżej publikujemy galerię zdjęć PRZED i PO, którą zebrał fanpage ŁADny Kraków.

Niedawno pisaliśmy też o likwidacji “banerowej fortyfikacji” – czyli ogrodzeniu, które niemal na całej długości było pokryte reklamami. Nasz artykuł na ten temat znajdziesz TUTAJ.

Więcej informacji na temat parku kulturowego na stronie parkikulturowe.krakow.pl.

źródło: UM Kraków, fot. ŁADny Kraków

Czytaj też: Kraków | Ciekawostki | Urbanistyka | Miasto | Kultura | whiteMAD na Instagramie