Stary młyn w Ciechanowie zmieni się w Park Kultury “Młyn”

Punktem wyjścia dla rozpoczęcia prac nad koncepcją było zachowanie charakteru istniejących budynków po dawnym młynie, które stanowią o tym miejscu i współtworzą otoczenie. Spoglądając jednocześnie w przyszłość, chciano odpowiedzieć na potrzeby dzisiejszego człowieka, stworzyć tu przestrzeń nowoczesną, wielofunkcyjną i dostosowującą się do potrzeb przyszłych użytkowników. Dzięki temu stary młyn w Ciechanowie odzyska dawny blask i znów będzie służył lokalnej społeczności. Autorami projektu jest duet architektów: Agata Parzentna i Michał Kucharski.

Inspiracją do pracy było znalezienie właściwych relacji pomiędzy architekturą zastaną i nową. Stworzenie pomostu łączącego przeszłość z przyszłością, historyczny budynek z nowoczesną przestrzenią. Natomiast otoczenie zewnętrzne ma służyć jako zielona przestrzeń odpoczynku, rekreacji, zabaw i ma być odskocznią od codziennego życia mieszkańców. Działania projektowe miały na celu przede wszystkim wykorzystanie jak największej części terenu jako strefy zielonej, wolnej od barier, a jednocześnie zachęcającej do spędzania czasu wolnego, integrowania różnych grup społecznych i wiekowych. 

Budynek nowej rozbudowywanej części ma przywrócić miejscu dawny charakter zabudowy pierzejowej małego miasteczka i podkreślić walory istniejącego tutaj już od ponad stu lat starego budynku młyna, oddając mu pierwszeństwo. Stary Młyn odzyskać ma dawną świetność i stać się ważnym miejscem na mapie miasta Ciechanów.  


Zagospodarowanie terenu
Na teren Młyna prowadzą dwa wejścia główne, jedno znajduje się bezpośrednio od strony ulicy Nadrzecznej, drugie zlokalizowane jest od wewnątrz podwórka, gdzie dostajemy się za pomocą wjazdu zlokalizowanego po lewej stronie działki. Oba prowadzą do przeszklonego dwukondygnacyjnego holu, który zespaja nową i starą część budynku. Na podwórzu wewnętrznym, znajduje się parking dla gości i obsługi technicznej. Plan zagospodarowania wyznacza kilka stref, przeznaczonych dla różnych aktywności i grup wiekowych gości odwiedzających to miejsce, związanych bezpośrednio z charakterem i pracą młyna:

  • strefa historyczno – wystawowa: nastawiona na zmienność ekspozycji i kształtowanie według potrzeb
  • strefa odpoczynku i rekreacji: znajdująca się nieopodal rzeki, z altankami, leżakami i stolikami
  • strefy zabaw dla dzieci 
  • strefa edukacji: nawiązująca do tematyki związanej z pracą młynu
  • sady owocowe
  • pola uprawne

Strefy te są oddzielone między sobą nawierzchniami trawiastymi, roślinnością niską, ozdobną, zmieniającą się w zależności od pór roku. 

Stary młyn w Ciechanowie zmieni się w Park Kultury “Młyn”
Założenie Młyna składa się z trzech części. Jest to stary budynek młyna, nowoprojektowany budynek wielofunkcyjny oraz przeszklony łącznik zespajający nowy i stary budynek.

Stary budynek, składa się z dwóch segmentów. Pierwszy niższy, położony jest przy ulicy, drugi trzykondygnacyjny, w głębi działki. By przywrócić je do życia współczesnego, będąc jednocześnie w zgodzie z wytycznymi konserwatora zabytków, założyliśmy wymianę pokrycia dachowego, odnowienie elewacji, wymianę ślusarki okiennej i stolarki drzwiowej, a także przywrócenie otworów okiennych, które zostały kiedyś zamurowane. W niższym segmencie Młyna będzie znajdować się portiernia wraz z szatnią oraz toaletami ogólnodostępnymi.

Do budynku głównego młyna wprowadzamy funkcję dwupoziomowej restauracji z częścią zaplecza na parterze. Na piętrze zlokalizowana będzie główna sala konsumpcyjna i toalety ogólnodostępne. Nad restauracją będzie zlokalizowana duża sala wielofunkcyjna z przeznaczeniem na przestrzeń artystyczną.

Dobudowywana część znajduje się w ciągu wyznaczającym pierzeję i łączy się z istniejącym starym młynem. Istniejący tutaj na początku XX wieku budynek był częścią młyna. Jego kształt i forma odcisnęły się na wschodniej ścianie cofniętego względem ulicy segmentu młyna.  

Bryła budynku nowoprojektowanego jest prostopadłościanem z dużym tarasem od strony wewnętrznej działki. Wykończona z zewnątrz ciemnym tynkiem i drewnianymi żaluzjami, które osłaniają wnętrze przed słońcem. Kształt bryły, wysokość gzymsu, drewniane żaluzje, nawiązują do charakteru bryły drewnianego budynku , który istniał w tym miejscu na początku XX wieku.  

Nowy budynek mieści dwukondygnacyjną salę wielofunkcyjną, zaplecze w postaci pomieszczeń socjalnych, biurowych i sanitarnych a także bar letni z wyjściem na dach, który jest jednocześnie punktem widokowym na znajdujący się w niedalekim sąsiedztwie Zamek Książąt Mazowieckich.

Kolejnym krokiem było zaprojektowanie przestrzeni pomiędzy adaptowaną i nową częścią budynku. Przeszklony dwukondygnacyjny łącznik spaja dwie bryły i łączy je w spójną całość. Hol główny łącznika dostępny jest także od strony parkingu znajdującego się wewnątrz podwórza. W foyer znajduje się kasa biletowa z portiernią i szatnią oraz ogólnodostępne toalety. Można stąd dostać się do każdej strefy ogólnodostępnej w obu budynkach. Z jednej strony do restauracji w starej części, a z drugiej do znajdującej się pod ziemią sali wielofunkcyjnej lub – wchodząc na piętro, do otwartego baru letniego z wyjściem na taras na dachu sali. Przestrzenie ogólnodostępne są w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Czytaj też: Polska | Renowacja | Zabytek | Kultura | Architektura

źródło: materiały prasowe / Stary młyn w Ciechanowie