stary rynek w łodzi
Nowa wersja

Wkrótce ruszają prace! Stary Rynek w Łodzi po remoncie będzie zielony!

Urząd Miasta w Łodzi podpisał umowę na generalny remont Starego Rynku. Koszt prac wyniesie 8 mln zł. Przebudowa ma ruszyć w najbliższych tygodniach. Prace zrealizuje konsorcjum łódzkich firm: Concrete, Szadek, WIBUD oraz G&P.

Od dawna piszemy o zjawisku “betonozy”, która zalewa polskie miasta. Jednym z najsłynniejszych przykładów są niewielkie Bartoszyce (czytaj TUTAJ), o problemie przeczytacie też w rozmowie z architektem Piotrem Orzeszkiem (TUTAJ). Wybetonowane miejsca latem stają się gorące niczym patelnie. Przez co przebywanie w takich przestrzeniach staje się niekomfortowe.

“Betonoza” miała też dotknąć Stary Rynek w Łodzi. Na szczęście miasto wyrzuciło pierwotny projekt i zastąpiło go nowym. Teren Starego Rynku w Łodzi ma bogatą, ale trudną historię. Istniało tutaj getto, które wyburzono wraz z synagogą. W miejscu zniszczonych kamienic założono park i wybudowano nowe kamienice.

Teraz jesteśmy tutaj z programem rewitalizacji, w który zaangażował się już sektor prywatny. Skrzyżowanie ulicy Zachodniej z Ogrodową odzyskało dwa narożniki, a przy ulicy Drewnowskiej powstają setki mieszkań. Miasto przebuduje też ulicę Północną i plac Wolności, który pierwszy raz w swojej historii stanie się zielony – mówi Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi.

Rewitalizacja nie ominie również Parku Staromiejskiego, który będzie gruntownie przebudowany. Wymieniona zostanie cała nawierzchnia i zlikwidowane stopnie, tak aby płyta placu stanowiła jednolitą płytę, nieco pochyloną w kierunku parku. W centralnej części rynku, w poziomie posadzki pojawią się fontanny. Po wschodniej i zachodniej stronie zaaranżowane zostaną zadaszone miejsca do handlu. W południowej części, czyli po stronie parku przewidziane jest miejsce na pawilon handlowy. Od strony ul. Nowomiejskiej dosadzone zostaną drzewa. Nie zabraknie także małej architektury. Będzie tu można odpocząć na jednej z kilkunastu ławek albo na drewnianych siedziskach zamontowanych na skrajach kwater otaczających drzewa. Na placu Starego Rynku będą dosadzone nowe drzewa, tak by wraz z już istniejącymi przyjęły kształt podkowy otwartej na Park Staromiejski. W cieniu drzew będą stały ławki. Będzie to przestrzeń handlowo-wystawiennicza, ale nie zabraknie w niej tego, czego wszyscy potrzebujemy i o co walczymy – zieleni – dodaje wiceprezydent Adam Pustelnik.


Na placu Starego Rynku w centralnej części znajdą się dwie fontanny każda z czterema wodotryskami. W stronę północną od miejsca usytuowania fontanny znajdzie się przeniesiony obelisk upamiętniający nadanie Łodzi praw miejskich. Na placu w pobliżu fontanny zostanie wyznaczonych 6 oddzielnych zieleńców, na których przewidziano nasadzenia jesionów pensylwańskich. Wokół zieleńców zostaną rozmieszczone ławki.

Stare murki oporowe zostaną zastąpione nowymi (łącznie 11 zieleńców otoczą murki), dodatkowo po stronie zachodniej przewidziano nowe nasadzenia klonów pospolitych. Między zieleńcami położonymi w centralnej części a zieleńcami usytuowanymi po wschodniej i zachodniej części placu powstaną dwa rzędy zadaszeń, po siedem sztuk w każdym. Plac rynku zostanie wykonany z płyt granitowych z odpowiednio rozmieszczonym oznakowaniem ostrzegawczym dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie istniejące schody zostaną zastąpione pochylniami o spadku nie przekraczającym 6% w celu umożliwienia dostępu na plac osobom z niepełnosprawnościami.

Na Starym Rynku powstaną: dwie fontanny, każda z czterema wodotryskami (łącznie 8) oraz każdy wodotrysk zostanie podświetlony poprzez trzy reflektory LED (łącznie 24), obelisk upamiętniający nadanie Łodzi praw miejskich, umieszczony na postumencie żelbetowym, oraz obudowany graniastosłupem żelbetowym z płytami granitowymi o wymiarach 40×40 cm, dwa rzędy zadaszeń, po siedem zadaszeń w każdym rzędzie (łącznie 14), 17 drzew do nasadzeń, w tym 5 jesionów pensylwańskich o wysokości pnia minimum 250 cm, 8 jesionów pensylwańskich o wysokości pnia minimum 350 cm oraz 4 klony pospolite o wysokości pnia minimum 250 cm, 24 ławki na placu rynku i po wschodniej stronie przy zieleńcach.

Cel jest taki, aby Stary Rynek ożył i był miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i turystów. Efekty prac na własne oczy będziemy mogli zobaczyć w 2023 roku.

Czytaj też: Łódź | Metamorfoza | Zieleń | Meble miejskie | whiteMAD na Instagramie

źródło: UM Łódź