Studenci stworzą siedliska dla kotów wolnożyjących. Warsztaty Kotydż

Warsztaty Kotydż odbędą się od 12 do 20 kwietnia w Poznaniu. Weźmie w nich udział kilkudziesięciu studentów z Polski, Niemiec i Czech. Zaprojektowane domki trafią do kilku dzielnic Poznania. Magazyn whiteMAD jest patronem medialnym wydarzenia.

Projekt KOTYdż to projekt warsztatów dla studentów kierunków projektowych z Polski, Niemiec i Czech angażujących także lokalne społeczności poznańskich dzielnic. Warsztaty oparte na formacje edukacji pozaformalnej DIY, są kolejnym projektem edukacji projektowej realizowanej wspólnie przez SARP Poznań, Stowarzyszenie Punkt Wspólny oraz Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Podczas warsztatów Kotydż zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie i samodzielne wykonanie domków dla kotów wolno żyjących w dwóch poznańskich dzielnicach, przy aktywnym udziale społeczności lokalnych. W projekcie weźmie udział 36 studentów, którzy pracować będą w pięciu grupach roboczych kierowanych przez uznanych projektantów. Warsztaty odbędą się w terminie 12-20.04.2023 w Poznaniu. Temat: Siedliska dla kotów wolno żyjących.

Koty wolno żyjące są stałym i znajdującym się pod ochroną prawną (art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt -Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. Zm) elementem miejskiego ekosystemu. Według powyższej ustawy stanowią one dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu.


Obecnie na wybranych do projektu Osiedlach rolę domków dla kotów wolno żyjących pełnią stare regały lub owinięte taśmą kartony – ze względu na ich nieestetyczny wygląd część mieszkańców postuluje bądź ich wymianę lub usunięcie. Administracje osiedli zgodnie z prawem nie mają możliwości usunięcia tych domków, ani wyłapania kotów, co prowadzi do wielu napięć społecznych wśród sąsiadów i na linii spółdzielnia/ rada osiedla – mieszkańcy. Duża część mieszkańców jest świadoma istnienia zwierząt i stara się im pomagać zwłaszcza zimą, dokarmiając je lub pozostawiając w ich posłaniach kołdry, koce, stare ręczniki. Część spółdzielni wychodząc naprzeciw tym problemom wyposaża się w domki fabrycznie budowane proponowane przez prywatne firmy – te domki jednak nie spełniają podstawowych wymogów dot. bezpieczeństwa dla tych zwierząt. Stąd silna potrzeba realizacji warsztatów, w wyniku których powstaną projekty konstrukcji funkcjonalnych i bezpiecznych, które jednocześnie w estetyczny sposób wpiszą się w dany kontekst architektoniczny.

Tutorzy: JEJU studio (PL), KOBRA studio (CZ), social.form (DE), Anatolii Kotov (DE) + Rolfe Starke (DE), Atelier Starzak Strebicki (PL).

Rekrutacja na warsztaty prowadzona jest przez stronę internetową www.kotydz.com. Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach powinny w terminie 1 do 20 marca wypełnić dostępny na stronie formularz zgłoszeniowy. Osoby zakwalifikowane na warsztaty zostaną powiadomione 21 marca o zakwalifikowaniu.

Organizatorzy: SARP Poznań, Stowarzyszenie Punkt Wspólny, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Partnerzy projektu: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Fundacja Głosem Zwierząt, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów, BTU COTTBUS, VUT Brno, Rada Osiedle Poznań- Jeżyce.

Partnerzy Medialni: Architektura i Biznes, Archiweb.cz, Magazyn whiteMAD, Baunetz.

źródło: www.kotydz.com

Czytaj też: Zwierzęta | Poznań | Ciekawostki | Meble miejskie | whiteMAD na Instagramie