Autorzy: Małgorzata Chrzanowska, Marta Świderska, Michał Kościelny,
Wizualizacje: Małgorzata Chrzanowska

 

Opis Idei

Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna zagospodarowania terenu Targu Węglowego w Gdańsku ma na celu stworzenie nowej, atrakcyjnej przestrzeni publicznej, która łączy elementy stworzone do przebywania ludzi z funkcjami usługowymi i kulturalnymi, m.i. handel, hotel, biura, mediateka, spa, muzeum bursztynu, galeria. Miejsce to ma dawać możliwość integracji międzyludzkiej, tworzenia spontanicznych oraz planowanych wydarzeń aktywizujących mieszkańców oraz turystów miasta Gdańsk. Działania mają na celu zwiększenie atrakcyjności miejsca oraz jego walorów estetycznych. Proponowane rozwiązanie jest miejscem promocji nowoczesności, idei zrównoważonego rozwoju, przy stworzeniu sprawnie działającej przestrzeni publicznej wraz ze wszystkimi wyżej opisanymi funkcjami.

Teren opracowania

Ze względu na uwarunkowania urbanistyczne i lokalizacje względem miasta, miejsce Targu Węglowego jest bardzo ważne, ponieważ wraz z przyległymi zabytkami tworzy on wizytówkę dla miasta. Aktualny układ urbanistyczny i funkcjonalny jest nieuporządkowany, występuje w nim bałagan przestrzenny, na pierwszy rzut oka da się zauważyć brak skonkretyzowanego pomysłu na jego działanie. Na terenie Targu istnieje duży parking, a zabudowa znajdująca się od strony ulicy Wały Jagiellońskie nie ma dużej wartości, a jej układ jest chaotyczny. Położenie względem miasta, niedaleko wielu najważniejszych atrakcji turystycznych buduje potrzebę rewitalizacji miejsca. Istnieje silna potrzeba utworzenia sprawnie działającej przestrzeni publicznej, wraz z zabudową, tworzącą istotny punkt na mapie miasta.

Koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Zamysłem projektu jest utworzenie sprawnie działających wnętrz urbanistycznych wraz z funkcjami wpisanymi w projektowaną zabudowę. Założenie można podzielić na dwie strefy – proponowanej zabudowy oraz terenu otwartego Targu Węglowego.

Zabudowanie ukształtowano w formie pełnego budynku od strony ulicy Wały Jagiellońskie. Budynek ten również pełni funkcję buforową od ulicy o dużym nietężeniu ruchu, jego oba końce wchodzące w stronę targu domykają całość. W środek układu zostały wpisane trzy mniejsze budynki o rzucie trapezu wcinające się w całość oraz domykające zabudowę od strony targu. Pomiędzy poszczególnymi częściami zabudowy tworzą się mniejsze bardziej kameralne przestrzenie. W trapezach znajdują się otwarte w parterze dwa ciągi przejść pieszych równoległe do ulicy Wały Jagiellońskie, co ma utworzyć atrakcyjny pasaż handlowo-usługowy i stworzyć wrażenie wewnętrznych uliczek. Nad nimi na wyższych kondygnacjach znajdują się „wiszące” ogrody które mają pełnić funkcję uzupełniającą do zlokalizowanych w budynkach usług. Wewnętrzne kubatury połączone zostały ze sobą kładkami rozciągającymi się pomiędzy ogrodami. Wszystkie budynki wewnętrzne połączone są z okalającym je budynkiem szklanymi łącznikami. Ten obiekt domykający całe założenie na najwyższej kondygnacji posiada zielony dach udostępniony dla ludzi. Zieleń na dachu tego budynku również markuje jego wysokość, tak, aby optycznie nawiązywał do zabudowań po drugiej stronie Bramy Wyżynnej. Od strony Targu Węglowego zabudowa nawiązuje swoim kształtem do historycznych Gdańskich kamieniczek tak, aby całość wpisywała się w otaczającą tkankę miejską. Mniejsze przestrzenie –zielone atria utworzone we wnętrzach zabudowy wraz z przejściami tworzą wspólną i przenikającą się z otwartą częścią Targu Węglowego przestrzeń publiczną. Zieleń płynnie przechodzi pomiędzy projektowaną zabudową oraz wchodzi do budynków tak, aby stworzyć jak najbardziej atrakcyjne miejsca do przebywania ludzi i polepszać komfort w ich wnętrzu.

Wiz11_glowna_ob kopia


Koncepcja zagospodarowania terenu Targu Węglowego jest spójna z koncepcją zabudowy. Kompozycja składa się z trójkątów które wychodzą z projektowanych budynków. Ich układ wynika z osi widokowych w kierunku zabytków i dominant znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Podziały nie utrzymują do końca regularności zabudowy tworząc bardziej dynamiczną kompozycję. Na placu zlokalizowano tereny z zielenią, otwartą część służącą organizacji imprez oraz wydarzeń. W sąsiedztwie teatru znajdzie się scena, która wysuwa się z kondygnacji podziemnej na teren targu na czas imprez. Zaprojektowano również niegłęboką fontannę do której można wejść i korzystać z uroków wody.

Pod całym założeniem znajdują się dwa poziomy parkingu podziemnego łącznie na 880 miejsc parkingowych. Dwa wyjścia z poziomu parkingu są zlokalizowane bezpośrednio na terenie targu. Przy jednym z nich znajdują się toalety. Wyjścia na poziomie targu przyjęły formę trójkątów w których zostały podniesione narożniki a na ich dachach pojawiła się zieleń uzupełniająca założenia projektowe.

Funkcje przewidziane dla projektowanej zabudowy są umiejscowione tak, aby wzajemnie się uzupełniały. W sąsiedztwie hotelu znajduje się spa, następnie galeria sztuki połączona z muzeum bursztynu. W dalszej części odnajdziemy centrum konferencyjne z salami audiowizualnymi, które przechodzi w mediatekę. Całość domyka biurowiec, natomiast w parterach budynków znajdują się usługi gastronomiczne i handlowe. Przestrzenie targu przyległe do budynków wraz z miejscami rekreacji i zielenią mają być użytkowane przez przewidziane w zabudowie funkcje, w konsekwencji tworząc spójnie działający system.

Podsumowanie

Koncepcja jako całość ma na celu zaprojektowanie nie tylko budynków i odnowienie powierzchni Targu Węglowego, ale przede wszystkim stworzenie spójnie działającej przestrzeni służącej ludziom i zachęcających ich do jej użytkowania. Miejsce to ma być niezakłócone przez zbędny ruch samochodowy który w obszarze opracowania został ograniczony do minimum (pojazdy służb). Koncepcja w płynny sposób łączy istotne funkcje handlowo-usługowe z miejscami spotkań, odpoczynku, zabawy. Kształty projektowanych budynków umożliwią w pełni wykorzystanie ich przez osoby niepełnosprawne. Projektowane rozwiązania architektoniczne charakteryzują się wysokimi walorami estetycznymi, optymalizując przestrzeń i stwarzając miejsce przyjazne człowiekowi.