SZAŁE – projekt zagospodarowania zbiornika retencyjnego i okolic [PORTFOLIO]

Autorzy: Łukasz Gąska

Rok: 2017

Projekt dyplomowy magisterski na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej

Promotor: dr inż. arch. Adam Siniecki

Lokalizacja:  Szałe k/ Kalisza

Zalew Szałe jest jednym z największych zbiorników znajdujących się w południowej Wielkopolsce. Bardzo zły stan wód oraz zdegradowana infrastruktura nie pozwala w pełni wykorzystać walorów akwenu.

Na podstawie studiów i analiz wytyczono sześć obszarów położonych w sąsiedztwie zalewu, których zagospodarowanie pozwoli optymalnie wykorzystać i zaktywizować okolicę. Wszystkie obszary zostały połączone całoroczną trasą pieszo-rowerową umożliwiającą okrążenie zalewu.

Przedstawiona praca skupia się na trzech kluczowych (zdaniem autora) obszarach stanowiących główną bazę wypoczynkowo-rekreacyjną i sportów wodnych. Koncepcja zakłada rozbudowę infrastruktury sportów wodnych (wioślarskiego, jachtowego oraz windsurfingowego), wprowadza szereg elementów sprzyjających uprawianie sportów, rozszerza ofertę rekreacyjną i wypoczynkową oraz proponuje rozwiązania urbanistyczne organizujące przestrzeń wzdłuż nabrzeża.
Zaplanowano między innymi stworzenie z spacerowego bulwaru,szeregu punków widokowych, uporządkowanie i powiększenie plaży, amfiteatr, wieżę widokową, nowe wieże sędziowskie, nowy budynek bosmanatu, wypożyczalnię sprzętu wodnego i plac wielofunkcyjny.. Projekt przedstawia również konkretne rozwiązania architektoniczne i proekologiczne, proponując nową zabudowę nabrzeża oraz wytyczając kierunki dla kolejnych ewentualnych inwestycji.

Nowa struktura została oparta na istniejącym układzie ścieżek i przedeptów oraz zastanym układzie funkcjonalnym. Istotny wpływ na prezentowane rozwiązania przestrzenne miał zastany układ zieleni, wyznaczający szereg wnętrz krajobrazowych.