Szczecin dofinansuje zazielenianie ogródków. Jak się zgłosić?

Szczecin po raz kolejny dofinansuje zazielenianie miasta za sprawą programu Zielone Przedogródki Szczecina. W programie mogą wziąć udział wspólnoty mieszkaniowe, w których znajdują się lokale komunalne lub TBS oraz które mają zawarte odpowiednie porozumienie na korzystanie z terenu miejskiego, przyległego do ich budynku. Miasto pokryje 75% kosztów związanych z zazielenianiem tzw. przedogródków.

Do 1 marca potrwa nabór wniosków w tegorocznej edycji programu Zielone Przedogródki Szczecina. O dofinansowanie remontów terenów przed swoimi budynkami mogą się starać wspólnoty mieszkaniowe. Nabór wniosków prowadzi Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

O wsparcie finansowe remontów przedogródków mogą wystąpić wspólnoty mieszkaniowe, w których znajdują się lokale komunalne lub TBS oraz które mają zawarte odpowiednie porozumienie na korzystanie z terenu miejskiego, przyległego do ich budynku.  Dofinansowaniem mogą być objęte różne działania m.in: nowe nasadzenia, żywopłoty, trawniki, renowacja istniejącej roślinności itp.

W sumie Gmina pokrywa 75% kosztów inwestycji, wykonywanych przez wspólnoty. Program Zielone Przedogródki ruszył w 2015 roku i od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem. W ciągu siedmiu lat programu zrealizowano 69 projektów, które gmina dofinansowała kwotą ok 4,53 mln zł. Przedogródki można podziwiać m.in.: przy al. Jana Pawła II, Bolesława Śmiałego, Pocztowej, Wielkopolskiej itp.

Na tegoroczną edycję programu Zielone Przedogródki Szczecina zarezerwowano 500 tys zł. W związku z oszczędnościami, w tym roku nie przyznano środków na realizację programu Zielone Podwórka Szczecina. Wobec tego nie jest realizowany nabór wniosków w tym programie.

źródło: UM Szczecin (https://wiadomosci.szczecin.eu) / zdjęcia: UM Szczecin (https://wiadomosci.szczecin.eu)

Czytaj też: Architektura w Polsce | Szczecin  | whiteMAD na Instagramie  | Ekologia | Place, Skwery, Parki  | Zieleń