Szczecin: trwa metamorfoza alei Wojska Polskiego. Powstanie zielona przestrzeń

Aleja Wojska Polskiego w Szczecinie się zmienia. Trwają prace, dzięki którym trakt zmieni się w nowoczesny woonerf. Realizowany projekt przygotowali architekci z Pracowni Projektowej ARCHAID Jacek Szewczyk.

Kilka dni temu podczas prac robotnicy odkryli przedwojenne tory tramwajowe. Fragment ten zostanie wyeksponowany w nowej aranżacji alei. Tory odkryto kilkadziesiąt centymetrów pod powierzchnią, dlatego zostaną zdemontowane, oczyszczone, zabezpieczone i dopiero wtedy zamontowane zostaną w nieco innym miejscu.

Odsłonięte fragmenty torów mają wartość historyczną – z całą pewnością pochodzą z przedwojnia, a duże ich fragmenty mogą być nawet reliktami najstarszej szczecińskiej linii tramwajowej i pochodzić z lat 90-tych XIX w. Świadczy o tym zastosowana technika oraz materiał wykonania szyn – mówi Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków.

W sumie odkryto odcinek torów o długości około 20 metrów. Plan zakłada, że tory ustawione zostaną w okolicach placu Zgody, ale ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Modernizacja alei Wojska Polskiego została podzielona na dwa etapy:

Pierwszy obejmuje przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. Inwestycja obejmie ponadto przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, przebudowę sygnalizacji świetlnych, budowę oświetlenie ulicznego, budowę elementów małej architektury, budowę fontanny oraz zmianę organizacji ruchu w postaci wprowadzenia ruchu uspokojonego. Istotną częścią prac będzie zagospodarowanie terenu w postaci nasadzeń drzew i krzewów. Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, stanie się „zielonym salonem” naszego miasta. W ramach nasadzeń pojawią się drzewa o randze reprezentacyjnej dla naszego miasta, długowieczne i monumentalne. Znajdą się tam m.in. kolumnowe platany, będą również charakterystyczne dla Szczecina przepiękne magnolie. Projekt zakłada nasadzenia w pasie środkowym na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza projektowanego ronda na Placu Zgody czy wzdłuż wieżowców sąsiadujących z Placem Zgody. Nasadzenia roślinności obejmą niemal kilometr zupełnie nowej alei. Znajdą się w niej nowe krzewy, trawy i byliny.


Drugi obejmie wykonanie dokumentacji projektowej a następnie zrealizowanie prac budowlanych, polegających na przebudowie układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa. Zakres prac obejmie przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych, przebudowę peronów przystankowych na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa, budowę nowego przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Prace obejmą również przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę ścieżek rowerowych, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę systemu informacji pasażerskiej, zagospodarowanie terenu elementami małej architektury oraz nasadzeniami drzew i krzewów.

Rewitalizacja alei będzie kosztować nieco ponad 80 milionów złotych. Prace będą trwały dwa lata.

Czytaj więcej: Szczecin  | Miasto | Metamorfoza | Urbanistyka | Ciekawostki | WhiteMAD na Instagramie

źródło: UM Szczecin