Szkoła specjalistyczna w Żorach. Jest nowoczesna i pełna zieleni

Szkoła specjalistyczna w Żorach. Koncepcja budynku szkoły powstała z potrzeby poprawy warunków funkcjonowania istniejącej szkoły z oddziałem przedszkolnym, poprawę warunków nauczania oraz dostosowanie szkoły do potrzeb związanych z opieką nad osobami z niepełnosprawnościami.

Głównym założeniem było powiększenie przestrzeni o wyspecjalizowane pomieszczenia dydaktyczne i zaplecze pedagogiczne szkoły specjalnej wraz z sala gimnastyczną oraz połączenie nowej funkcji obiektu z budynkami istniejącymi na działce –Przedszkola nr 23 im. L. Krzemienieckiej i Szkoły Specjalnej nr 22–aby umożliwić bezpośredni dostęp wszystkich uczniów do sali gimnastycznej.

Nowo projektowana szkoła specjalistyczna w Żorach będzie jednocześnie miejscem przebywania uczniów z lekką oraz umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. Możliwość występowania konfliktów między tymi grupami uczniów, związana z ich odmienną niepełnosprawnością, w tym często trudnością porozumienia się między sobą, przyczyniła się do powstania trzech stref funkcjonalnych: sale dydaktyczne dla uczniów z lekkim upośledzeniem psychicznym, sale dydaktyczne dla uczniów z umiarkowanym upośledzeniem psychicznym oraz część współdzieloną, w tym jadalnię, salę gimnastyczną oraz pomieszczenia specjalistyczne, stanowiącą jednocześnie bufor pomiędzy uczniami.


Korzystanie z pomieszczeń w strefie środkowej (buforu) odbywa się pod stałą kontrolą opiekunów. Dostęp jest regulowany poprzez zamykanie korytarzy w celu ograniczenia kontaktu uczniów z różnym stopniem upośledzenia. Pomysł stworzenia bryły, będącej łącznikiem, pozwolił na bliskie i praktycznie bezpośrednie połączenie obu istniejących budynków, dodatkowo wyposażając przestrzeń pomiędzy nimi w elementy tworzące część wspólną. W dalszej części znajdują się sale dydaktyczne przedzielone atrium, dzięki którym są dobrze doświetlone, mają bliski kontakt z naturą.

Elementy zieleni w formie wewnętrznych dziedzińców oraz zewnętrznych tarasów, dzielą sale dydaktyczne, doświetlają pomieszczenia oraz pełnią funkcję terapeutyczną, tworząc ogrody sensoryczne, dostępne bezpośrednio z sal, wydzielone indywidualnie dla poszczególnych stref.

Czytaj też: Architektura | Polska | Sport | Zdrowie

Rok: 2018
Temat: Szkoła specjalistyczna w Żorach
Projekt: TOPROJEKT 
Inwestor: Urząd Miasta Żory
Lokalizacja: Żory
Powierzchnia: 350m2
Zespół: arch. Marek Wawrzyniak arch. Karol Wawrzyniak
arch. Adriana Łukowska
arch. Pushkraj Tambdey
arch. Monika Wojaczek