Nowe Jeżyce

Tak będą wyglądać Nowe Jeżyce w Poznaniu. W centralnym punkcie park

Radni miasta przyjęli uchwałę dotyczącą dwóch planów miejscowych w północno-zachodniej części miasta. Tak zwane Nowe Jeżyce w Poznaniu będą jak nowa dzielnica.

Nowe Jeżyce zajmą teren o powierzchni około 58 hektarów, a planowany park w centrum założenia będzie miał powierzchnię 12 tysięcy metrów kwadratowych. Powstaną tu nowe mieszkania, przestrzenie biurowe, handlowe oraz strefy publiczne. Projekt urbanistyczny dla całego terenu tzw. Nowych Jeżyc powstał dzięki współpracy z mieszkańcami i potencjalnymi inwestorami. W ramach prac nad poszczególnymi projektami planów miejscowych odbyło się kilkanaście publicznych spotkań z mieszkańcami, w trakcie których projektanci Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nie tylko prezentowali swoje pomysły, ale również wsłuchiwali się w postulaty uczestników tych spotkań.

Koncepcja zagospodarowania Nowych Jeżyc oparta jest na kilku kluczowych elementach. Jednym z nich jest układ komunikacyjny – planowana jest budowa nowej miejskiej arterii, to nowy odcinek ulicy świętego Wawrzyńca, który będzie biegł od ulicy Żeromskiego do ulicy Kościelnej. Dodatkowo przez teren przebiegać będzie nowa droga pomiędzy ulicą Janickiego oraz ulicą Kościelną. Wzdłuż tej ulicy posadzonych zostanie wiele drzew.

Mieszkańców Jeżyc z pewnością ucieszy zapowiedź budowy nowego parku miejskiego, który będzie służyć jako przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. Dodatkowo planowana jest budowa nowego miejskiego placu. Jego wielkość ma być porównywalna do wielkości Rynku Jeżyckiego. Do nowego placu poprowadzą publiczne deptaki. W zabudowie zlokalizowanej wzdłuż tych deptaków oraz na placu miejskim mają pojawić się punkty usługowe i handlowe.

Nowe Jeżyce to przede wszystkim mieszkania. Deweloperzy będą tam mogli budować nowe bloki, ale nie będą mogli grodzić osiedli. W przyjętych założeniach projektowych dominować będzie zabudowa o wysokości 21 m, z dopuszczeniem miejscowych przewyższeń. Plan wyznacza również, w rejonie ulicy Dąbrowskiego oraz w rejonie nowej ulicy Nad Seganką, strefę lokalizacji zabudowy podwyższonej, nawiązującej parametrami do istniejącej wysokiej zabudowy usługowej na terenie Jeżyc. Ponadto w parterach budynków umożliwia się wytworzenie pierzei handlowych, zlokalizowanych wzdłuż najważniejszych ulic.

Nowe Jeżyce


Plany miejscowe dla “Nowych Jeżyc” są przykładem dobrze przemyślanych i wypracowanych z mieszkańcami oraz inwestorami projektami rewitalizacji obszarów poprzemysłowych położonych w śródmieściu miasta i stanowią spójna koncepcję zagospodarowania tego terenu. Rolą tych opracowań jest udostępnienie dotychczas zamkniętych przestrzeni mieszkańcom miasta. Taka polityka przestrzenna w pełni wykorzystuje ogromny potencjał mieszkaniowy Jeżyc, bardzo dobrą dostępność do transportu zbiorowego oraz do terenów rekreacji i wypoczynku. Proces przekształcania tego terenu będzie wieloletni, a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, tworzące jego podstawę prawną i urbanistyczną, są początkiem powstawania nowej dzielnicy miasta – wyjaśnia Natalia Weremczuk, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu przygotowała film z wizualizacją parametrów zabudowy Nowych Jeżyc, publikujemy go poniżej.

Czytaj też: Poznań | Urbanistyka | Miasto | Osiedle

źródło: UM Poznań