Tak będzie wyglądać nowa szkoła na Białołęce. Wkrótce rusza budowa

Jej koncepcyjny projekt poznaliśmy już w 2020 roku. Nowa szkoła zbudowana zostanie przy ulicy Świderskiej 93. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na wykonawcę budowy.

Projekt koncepcyjny budynku wyłoniony został w konkursie architektonicznym w 2020 roku. Najwyższą ocenę zyskała koncepcja stworzona przez pracownię Piotr Bujnowski Architekt. Zwycięska praca została doceniona „za założenia, które zauważają i uwzględniają kontekst przyrodniczy i kulturowy miejsca”.

Zdaniem sądu konkursowego, koncepcję wyróżnia ukształtowanie budynku, pozwalające na pozostawienie istniejącego drzewostanu, głównie dębów szypułkowych. Sąd docenił też propozycję ukształtowania bryły budynku, tak, by opadała wraz z terenem i była rozdzielona zielonymi dziedzińcami. Budynek szkoły nawiązuje w ten sposób relacje z otoczeniem i jest otwarty na przyszłe jego zmiany. Zwycięska praca ma czytelny podział bloków funkcjonalnych szkoły na dwa poziomy i na grupy klas. Sprzyja to zwiększeniu kameralnego charakteru powierzchni wspólnych, ułatwiając interakcję użytkowników. Ukształtowanie przestrzenne wewnętrznej agory w postaci szerokich otwartych schodów i balkonów, skupiające wokół siebie na różnych poziomach funkcje wspólne jak biblioteka, jadalnia, szatnie, świetlice, administracje ma szanse być tętniącym życiem sercem szkoły.

Doceniono decyzję o wprowadzeniu placu wejściowego w głąb założenia i dostosowanie go do naturalnie opadającego fragmentu terenu (rodzaj amfiteatru). Tworzy on wysokiej jakości przestrzeń publiczną, otwartą na zieleń i przewidzianą planem zabudowę o funkcjach publicznych na przyległym terenie – czytamy w uzasadnieniu przyznania pierwszego miejsca. Uwagę sądu konkursowego zwróciło również usytuowanie przedszkola jako oddzielonego zielonym patiem, ale subtelnie połączonego z blokiem szkoły.


Dziękuję wszystkim pracowniom oraz architektom, którzy złożyli swoje prace w tym konkursie. Koncepcje były bardzo oryginalne i wartościowe dla stworzenia nowego oblicza Białołęki. Miejsce, gdzie powstanie szkoła jest niezwykłe, ma dużą wartość przyrodniczą. Dlatego cieszymy się, że mogliśmy wybierać spośród tak wielu ciekawych propozycji, często „podążających” za otoczeniem. Podziękowania za wsparcie kieruję również ku Stowarzyszeniu Architektów Polskich i pracownikom stołecznego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Zarządu Zieleni oraz pracownikom urzędu dzielnicy za sprawne przeprowadzenie procedury konkursowej i efektywną pracę – powiedział na zakończenie ogłoszenia wyników Jan Mackiewicz, Zastępca Burmistrza Białołęki.

Dzielnica, na działce o powierzchni ponad 3,2 ha, planuje budowę 36-oddziałowej placówki dla 900 uczniów (32 klasy I-VIII i 4 „zerówki” w tym oddział integracyjny) wraz z zespołem boisk, placem zabaw, parkingiem i terenem zieleni.

źródło: UM Warszawa

Czytaj też: Edukacja | Warszawa | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie