Tak będzie wyglądać nowy kampus Akademii Muzycznej w Krakowie

Poznaliśmy wyniki Międzynarodowego Konkursu SARP na Nowy Kampus Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Jury za najlepszą uznało koncepcję pracowni Konior Studio. Kampus będzie się składać z dziesięciu brył. Każda z nich pełnić będzie inną funkcję.

Projektując nowe budynki Akademii Muzycznej architekci zwrócili uwagę na tradycyjną zabudowę Krakowa. Jej specyfika kształtowania przez wieki jest wzorem spójnej różnorodności. Budynki stanowią zwartą tkankę urbanistyczną, dzięki czemu czytelna jest struktura przenikających się przestrzeni otwartych, placów i ulic oraz przestrzeni zamkniętych jak domy i dziedzińce. Na tym opiera się kanon dawnej zabudowy, który mimo upływu czasu nie stracił na aktualności.

Ulica Grodzka tworzy właśnie taki fenomen przestrzeni między budynkami z sekwencją placów, dziedzińców i ogrodów. Łączą je bramy, a wieże akcentują najważniejsze funkcje i miejsca. Miasto i jego kod urbanistyczny jest wzorem dla nowej siedziby Akademii Muzycznej – opisują architekci.

Gęsto zadrzewiony teren nabrzeża stanowi bezpośredni kontekst przyszłego założenia. Działka jest wycinkiem rozległego obszaru z reliktami zabudowy pofortecznej i koszarów wojskowych. Nowy Kampus Akademii Muzycznej odtwarza przebieg dawnej ulicy Skrzatów chroniąc i eksponując zabytkowy drzewostan ostatecznie określając ideę projektu jako “zielone miasto muzyki”.

Nieregularnie ułożone, proste bryły formują pierzeje wzdłuż osi północ – południe tworząc sekwencję ogólnodostępnych przestrzeni publicznych. Od strony miasta ich początek wyznacza reprezentacyjny plac zaakcentowany wieżą, prowadzący do głównego wejścia. Kontynuację placu stanowi obszerne foyer, które łączy obie pierzeje i dostępne dla publiczności sale koncertowe. Przeszklone ściany otwierają wnętrze na zielony dziedziniec. Agora jest wewnętrzną przestrzenią uczelni przeznaczoną do odpoczynku i plenerowych wydarzeń. Służą temu zacienione łąki i umieszczony na wzniesieniu amfiteatr.


Do wnętrza dziedzińca prowadzą bramy ukształtowane między budynkami, pod łączącymi je przewiązkami. Bramy umożliwiają swobodne poruszanie się po terenie jak również wydzielenie agory z ogólnodostępnego obszaru. Dziedziniec od strony Wisły zamyka biblioteka. Rozciągający się w stronę nabrzeża teren kampusu zajmuje sporej wielkośći ogród stając się naturalną kontynuację zielonego nabrzeża, z rzeźbami i różnorodnymi gatunkami drzew. arboretum nawiązuje do pasji patrona uczelni.

Najważniejszą przestrzenią w kampusie jest sala koncertowa. Jej szczególne znaczenie podkreśla relief elewacji oraz panoramiczne okno.

Jury doceniło projekt Konior Studio między innymi ze względu na szlachetne i konsekwentne rozwiązanie urbanistyczne, nawiązujące do klasycznego “kodu budowy miasta Krakowa” oraz za kompozycję przenikających się przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych wytwarzających odpowiedni nastrój projektowanej szkoły.

Skład zespołu:
Autorzy: Tomasz Konior, Dominik Koroś. Współpraca autorska: Monika Lipińska, Karolina Szczygieł, Adam Przybyła, Sebastian Limek, Aleksandra Hojnacka, Natalia Hołoś, Paulina Chrószcz. Współpraca: Nagata Acoustics International (akustyka), Manufaktura Technologiczna Sp.z.o.o. (ochrona akustyczna i elektroakustyka), PKBI Sp.z.o.o. (konstrukcja), CEgroup (instalacje), Ochrona Przeciwpożarowa Ryszard Siata (ppoż), Astigmatic (wizualizacje), Archimod (makieta).

źródło: Konior Studio, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Czytaj też: Kraków | Kultura | Edukacja | Ciekawostki | Architektura w Polsce | whiteMAD na Instagramie

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły