Tak będzie wyglądać nowy pomnik Gabriela Narutowicza w Warszawie

Zakończył się konkurs, dzięki któremu dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądać nowy pomnik prezydenta Gabriela Narutowicza w Warszawie. Pomnik zbudowany zostanie na placu jego imienia na Ochocie.

Do konkursu zgłoszono zaledwie cztery prace. Jury nie miało więc wielu możliwości, by wybrać zwycięzcę. Czy estetyka zwycięskiej pracy zyska poparcie warszawiaków? Najwyżej oceniono pracę autorstwa Granity Skwara Group s.c. Mariusz Skwara, Sebastian Skwara, Monika Lewandowska Zabrodzie i Piotr Kudelski Wieliszew. Praca ta otrzymała pierwszą nagrodę w kwocie 25 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Pracę uznano za najlepszą ze względu na wartości artystyczne. Zaproponowana prosta, czytelna forma umiejętnie eksponuje walory artystyczne rzeźby Edwarda Wittiga. Półkoliście usytuowane wokół popiersia pylony/płyty harmonijnie wpiszą się w przestrzeń przebudowanego placu, podkreślając centralny punkt kompozycji i główny element pomnika – popiersie na nowym cokole.

Motyw pylonów/płyt kojarzący się z kolumnadą nawiązuje do stylistki dwudziestolecia międzywojennego, chociaż zastosowane reliefy przedstawiające maskę pośmiertną wzbudziły dyskusję wśród jury konkursowego. Koncepcja w znacznym stopniu odpowiada wytycznym Zamawiającego wskazanym w regulaminie konkursu. Praca zawierała też wszystkie elementy określone w rozdziale IV ust. 3 regulaminu.


Sąd konkursowy zalecił wykonanie makietyzacji projektu, w celu dostosowania wysokości cokołu dla właściwej ekspozycji rzeźby oraz podkreślenia walorów artystycznych popiersia. Podkreślenie edukacyjnej funkcji założenia poprzez wykorzystanie pylonów dla wprowadzenia inskrypcji wskazujących na zasługi i osiągnięcia Gabriela Narutowicza jako naukowca, inżyniera i polityka. Analizę zaproponowanych nasadzeń pod względem atrakcyjności w różnych porach roku. Uwzględnienie rozwiązań zapewniających dostępność dla osób o ograniczonej percepcji.

Drugą nagrodę w wysokości 15 000 zł otrzymała praca autorstwa inż. arch. Tomasza Janko i mgr inż. arch. Grzegorza Wróbla Warszawa. Sąd konkursowy nie przyznał trzeciej nagrody ani wyróżnień w konkursie na pomnik Gabriela Narutowicza.

Czytaj też: Historia | Warszawa | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie

Projekt, który zdobył drugą nagrodę:

źródło: UM Warszawa