Tak będzie wyglądać Pole Mokotowskie. Przebudowa rusza w tym roku!

Miasto wybrało wykonawcę, który zrealizuje przebudowę. Całość prac pochłonie prawie 40 mln zł. Prace budowlane rozpoczną się na przełomie września i października. Nowe Pole Mokotowskie zostanie wyremontowane według koncepcji architektów z pracowni WXCA.

Celem modernizacji jest podniesienie jakości infrastruktury parku. Docelowo w tej przestrzeni pojawią się nowe miejsca rekreacyjne i ogrody. Pojawi się ponad 6 tys. krzewów, 17 tys. bylin i niemal 1,5 ha łąk. Do tego tysiące pnączy, roślin cebulowych, roślin szuwarowych i wodnych. Bogaty drzewostan liczący niemal 10 tys. drzew zostanie zwiększony o 55 młodych drzew. Co ważne – duży staw zostanie rozbetonowany i zyska nowe życie, a w wyremontowanym domu Kapuścińskiego powstanie centrum reportażu. Prace zakończone zostaną w listopadzie 2022 roku.

Modernizacja Pola Mokotowskiego, jednego z największych warszawskich parków, to przykład inwestycji powstającej z inicjatywy mieszkańców, z myślą o ich potrzebach i środowisku. Chcemy zapewnić warszawiankom i warszawiakom atrakcyjne miejsce wypoczynku wśród zieleni, jednocześnie dbając o ochronę różnorodności biologicznej i maksymalizując retencję wody. To szczególnie ważne w perspektywie zachodzących zmian klimatycznych, ze skutkami których mierzy się Warszawa. Kluczowym elementem tego projektu jest rozbetonowanie i naturalizacja dużego stawu oraz stworzenie w parku zupełnie nowego układu wodnego, pełnego roślinności i dzikiego życia – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Drugim ważnym elementem inwestycji jest stworzenie naturalnego ogrodu biocenotycznego w centralnej części parku. Powstanie on na zrekultywowanym i włączonym do parku terenie po dawnej bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Pojawi się mnóstwo dzikich zakątków i różnorodnej zieleni, która dodatkowo pełnić będzie funkcje retencyjne. Przez ogród zostanie poprowadzona także kładka edukacyjna opowiadająca o znajdujących się tu siedliskach przyrodniczych. Pojawią się również miejsca sprzyjające kontemplacji.


Prace nie będą łatwe – będą musiały odbywać się w taki sposób, aby nie zaszkodzić żyjącym na terenie parku zwierzętom. Aby zapewnić bezpieczeństwo żyjących tam płazów i gadów zbudowany zostanie tymczasowy zbiornik wodny zlokalizowany w rejonie tak zwanych małych stawów. W parku występują traszki zwyczajne i ropuchy zielone, które na czas renaturyzacji dużego stawu i tworzenia nowych układów wodnych w parku będą miały zapewnione miejsce rozrodu i życia larw. Po zakończeniu prac płazy zyskają nowe siedliska.

Czytaj też: Ekologia | Zieleń | Warszawa | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie

Pole Mokotowskie

źródło: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy