Swoje plany ogłosił Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Nowe Pole Mokotowskie zostanie wyremontowane według koncepcji architektów z pracowni WXCA.

Celem modernizacji jest podniesienie jakości infrastruktury parku. Docelowo w tej przestrzeni pojawią się nowe miejsca rekreacyjne i ogrody, posadzonych zostanie kilkadziesiąt drzew, tysiące krzewów i łąki kwietne. Co ważne – duży staw zostanie rozbetonowany i zyska nowe życie, a w wyremontowanym domu Kapuścińskiego powstanie centrum reportażu. Prace zakończone zostaną w listopadzie 2022 roku.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ogłosił przetarg na wykonanie prac. Przetarg dotyczy pierwszego etapu robót budowlanych oraz domki fińskie. W ramach przetargu zostaną zrealizowane konkretne działania: rozbudowa i aranżacja nowych miejsc rekreacyjnych i stref wejściowych, stworzenie ogrodu sensorycznego i biocenotycznego, stworzenie nowych układów wodnych i naturalizacja dużego stawu, nasadzenia nowej zieleni, budowa siłowni plenerowych i rozbudowa placów zabaw, budowa toalet publicznych, uzupełnienie elementów małej architektury, remont domków fińskich, w tym domku Ryszarda Kapuścińskiego (pisaliśmy o tym TUTAJ).

Prace nie będą łatwe – będą musiały odbywać się w taki sposób, aby nie zaszkodzić żyjącym na terenie parku zwierzętom. Aby zapewnić bezpieczeństwo żyjących tam płazów i gadów zbudowany zostanie tymczasowy zbiornik wodny zlokalizowany w rejonie tak zwanych małych stawów. W parku występują traszki zwyczajne i ropuchy zielone, które na czas renaturyzacji dużego stawu i tworzenia nowych układów wodnych w parku będą miały zapewnione miejsce rozrodu i życia larw. Po zakończeniu prac płazy zyskają nowe siedliska.

Duży staw zostanie poddany modernizacji oraz naturalizacji – jego dno zostanie rozbetonowane, a na jego brzegach powstaną strefy naturalnej roślinności. Co więcej, na południowy zachód od istniejącego zbiornika powstanie dodatkowo nowy układ wodny. Estetyka stawów nawiązywać będzie do zbiorników naturalnych ze strefą szuwaru oraz strefami roślin wodnych. Zbiorniki będą całoroczne, a proponowana technologia oczyszczania ma się przyczyniać do zachowania w nich stabilnego ekosystemu wodnego.

Czytaj też: Ekologia | Zieleń | Warszawa | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie

Pole Mokotowskie

źródło: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy