nabrzeże Wisły

Tak może wyglądać nabrzeże Wisły w Toruniu. Wyniki konkursu SARP

Koncepcyjny projekt, który podpowiada, jak może wyglądać nabrzeże Wisły w Toruniu przygotowali architekci Patryk Gwiazda oraz Dawid Jarosz. Ich propozycja zwyciężyła w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie zagospodarowania terenu prawobrzeża Wisły w Toruniu na terenach położonych od Przystani Toruń do Portu Drzewnego. Duet architektów, którzy przygotowali zwycięski projekt dzieli wyznaczony obszar na odmiennie zagospodarowane fragmenty, dzięki czemu uatrakcyjnia teren i ma zachęcać mieszkańców do jego eksploracji.

Toruń już od momentu otrzymania dokumentu lokacyjnego w 1233 roku, był w sposób znaczący połączony z rzeką Wisłą. Miasto planowane było jako portowe, świadczą o tym liczne bramy wraz z ulicami, skierowanymi prostopadle do biegu koryta Wisły. Brama Łazienkowa, Mostowa, Ducha Świętego, aż wreszcie Żeglarska, zapewniały doskonałą komunikację miasta i rzeki, dyktując w ten sposób rytm życia miejskiego. Współcześnie to nie tylko ulice, bramy i rzeka, ale również bulwary nadwiślańskie kontynuują tradycję wiecznotrwałego mariażu Torunia i Wisły – to właśnie z tego powodu Bulwary Wiślane są ważne nie tylko ze względów estetyczno-rozwojowych miasta Toruń. Bulwary są alegorią stylu życia Torunian, którzy chcą i powinni wrócić nad rzekę – tłumaczą autorzy projektu.

Architekci proponują, by podzielić cały obszar na różne aktywności i otworzyć na mieszkańców. Patryk Gwiazda i Dawid Jarosz chcieliby stworzyć w tym miejscu ciągłą promenadę, która powstała w zgodzie z naturą umożliwi mieszkańcom Torunia odpoczynek lub rekreację w atrakcyjnym miejscu. Co ciekawe, architekci chcą w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejące już ścieżki i trakty komunikacyjne, które obecnie niestety występują fragmentarycznie i nie stanowią spójnej całości.

Opracowanie konkursowe zakłada wytworzenie Pętli rekreacyjno‑sportowej, która swój początek będzie miała w Porcie Zimowym, a koniec w Punkcie Widokowym na Cyplu – wyjaśniają architekci.

W koncepcyjnym projekcie pojawiają się pomysły na stworzenie kilku nowych miejsc. Przykładem jest Plac Portowy. Miałby on powstać w wyniku przebudowy Portu Zimowego. Architekci zaproponowali budowę schodów prowadzących do wody, usunięcie hal remontowych i stworzenie w ich miejscu pawilonów o lekkiej konstrukcji. Z Portu Zimowego spacerować będzie szeroką promenadą, stanowiącą przedłużenie Bulwaru Filadelfijskiego. W południowej części portu miałyby powstać pawilony usługowe.

Atrakcją dla mieszkańców ma być Park Sensoryczny, który umożliwi poznanie morskiej tradycji i historii starego Portu Wojennego.

nabrzeże Wisły


W całej koncepcji kluczowe znaczenie ma zieleń. Na przykład w miejscu obecnej żwirowni miałaby powstać piaszczysta Plaża Baciarzy, a tuż za istniejącymi ogródkami działkowymi architekci proponują założyć uprawę wyselekcjonowanych roślin i budowę Parku Ornitologicznego. Atrakcją ma być także sztuczna Wyspa na Wiśle.

Konkurs na projekt zabudowy nabrzeża Wisły w Toruniu zorganizowała Gmina Toruń we współpracy z toruńskim oddziałem SARP. To projekt koncepcyjny, a nie realny plan inwestycyjny. Jego głównym zadaniem jest rozpoczęcie dyskusji o tej części miasta oraz zrealizowanie idei w rozwiniętej formie w przyszłości.

Czytaj więcej:  Toruń | Miasto | Zieleń | Sport

źródło: Patryk Gwiazda (jaroszgwiazda.com)

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły