proj. Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska, Anna Okoń

Tak może wyglądać okolica dworca kolejowego we Wrocławiu. Poznaliśmy wyniki konkursu

Poznaliśmy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistycznej i architektonicznej obszaru dawnego Dworca Górnośląskiego we Wrocławiu. Konkurs „Akupunktura miasta” ogłoszony został w marcu 2019 r. Miasto zorganizowało go we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. W sumie wpłynęło 26 prac z całego kraju.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej terenu, który znajduje się przy ulicy Małachowskiego, w sąsiedztwie jednego z najstarszych dworców kolejowych w Polsce. Jego otwarcie nastąpiło bowiem już w 1842 r. Co ciekawe, w konkursie nie chodziło o to, by wskazać jeden sposób na rewitalizację miejsca. W dalszych pracach planistycznych wykorzystanych może być wiele elementów wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Pierwszą nagrodę zdobyli wrocławscy architekci: Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska i Anna Okoń. Jury konkursu doceniło projekt zesołu za ukształtowanie bogatych powiązań przestrzeni publicznych: pl. Dworcowego, ul. Małachowskiego oraz terenu dawnych peronów pocztowych z wprowadzeniem nowych funkcjonalności i miejskiej oferty w te przestrzenie. Wielkomiejski charakter według tego projektu mają tworzyć dominanty, to znaczy kilka wysokich budynków biurowych, które miałyby stanąć jeden obok drugiego. Dwie z czterech wież stanowiłyby nadbudowę gmachu poczty. Dwie pozostałe miałyby powstać tuż obok. 

Projekt trójki architektów przewiduje także miejsce dla kawiarnii, sceny dla lokalnych wydarzeń artystycznych, galerii sztuki, muzeum kolejnictwa i budowę sali wielofunkcyjnej. Atrakcją ma także stać się fontanna przed wejściem głównym do dawnego budynku poczty oraz sadzawki w parku przy zabytkowym dworcu.