Teatr Miejski we Włocławkuv

Teatr Miejski we Włocławku. Praca dyplomowa studentów UTP.

Teatr Miejski we Włocławku – koncepcja architektoniczna, której autorami są studenci Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na kierunku Architektura – Patrycja Szczerbiak, Grzegorz Gauza, będących na II roku studiów II stopnia. Koncepcja powstała pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj , prof. nadzw. UTP, mgr inż. arch. Dawid Wieczorkowski.

Projekt koncepcyjny w warstwie ideowej prezentuje kierunki w jakich powinien rozwijać się rejon Starego Miasta.
Warstwa materialna projektu konsekwentnie organizuje przestrzeń Starego Rynku, budynek uzupełnia pierzeję placu dzięki czemu przestrzeń stanie się wyczuwalna, wzrośnie komfort użytkowników. Dodatkowo wzmocni ściany prowadzące najważniejszej ulicy Śródmieścia – 3 Maja, która jest głównym deptakiem miasta.

Motywem przewodnim niniejszej koncepcji jest “Odnowa” – Rewitalizacja zniszczonej, zabytkowej części miasta, która ma stać się impulsem do aktywizacji społecznej i tym samym rzeczywistego ożywienia rejonu podnosząc rozpoznawalność miejsca i wzmacniać ofertę programową.

Kolejnym motywem istotnym dla realizacji idei rewitalizacji jest pojęcie “Spotkanie” kiedy ludzie mają szansę i okazję do przebywania ze sobą nawzajem, czy to podczas przerw między spektaklami korzystając z kawiarni, będącej również dostępną dla klientów niebędących Teatromanami, czy przy szybkim spotkaniu w dzień wolny od spektaklu. 

W projekcie Teatr Miejski we Włocławku uwzględnione zostały potrzeby najmłodszych użytkowników, sale warsztatowe – malarskie, rzeźbiarskie, muzyczne. Koncepcja uwzględnia również potrzeby osób starszych i z ograniczoną sprawnością. Taras widokowy z zielenią na dachu zapewnia niezapomniane widoki na panoramę Włocławskiego Śródmieścia. 

W swoim projekcie proponujemy bryłę o prostej formie, która spełni nie tylko zadanie urbanistyczne, ale również stanie się akcentem miejsca. Fasada o jednakowej kolorystyce została uzupełniona o charakterystyczne wgłębienia o regularnym rytmie podkreślając pionowe podziały sąsiednich elewacji. Dodatkowym elementem spajającym projektowany obiekt z istniejącą tkanką jest zaakcentowany profilowany cokół. Elementem wieńczącym bryłę budynku jest wyraźnie podkreślona attyka, która razem z podstawą (cokołem) tworzy ramę koncentrującą budynek w jedną całość. Wejście główne zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej, wykreowane jest przez wcięcie w narożniku bryły. Elewacja Północna w większości przeszklona, ma za zadanie wciągnąć i zainteresować jak największą liczbę gości.

Ideę swoich pomysłów kontynuowaliśmy we wnętrzu budynku tworząc przestronną, jasną strefę wejściową – foyer, które dzięki zastosowaniu szklanej fasady spaja tętniące życiem miasto z grą toczącą się wewnątrz budynku. W sercu bryły umiejscowiona została główna sala teatralna mogąca pomieścić ponad 300 osób. Wnętrze wykreowane przy pomocy dwóch uzupełniających się wzajemnie materiałów – drewna i miedzi. Elementem dekorum sali jest usytuowany szereg reflektorów, stanowiący jeden z głównych akcentów estetycznych sali teatralnej. Widownia zaprojektowana w sposób mobilny, stwarza możliwość dowolnego kształtowania sali widowiskowej, w zależności od rodzaju przedstawienia. W dalszej części zaplanowano scenę z zapadnią sceniczną oraz otwartą przestrzeń techniczną wraz z garderobami. Na drugiej kondygnacji usytuowano sale warsztatowe, zaplecze administracyjne, salę konferencyjną, pomieszczenia związane z obsługa techniczną sali teatralnej. W części podziemnej zaplanowano pomieszczenia techniczne, magazyny oraz miejsca postojowe dla ponad 100 samochodów osobowych. 

Uzyskana w ten sposób optymalna pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcja zagospodarowania i aranżacji przestrzeni, uwzględnia publiczną funkcję obiektu, podkreślając wyjątkowy charakter miejsca – z uwzględnieniem tradycji, walorów kulturowych i użytkowych. Koncepcja mogłaby stać się przestrzenią manifestującą silny związek instytucji kultury z użytkownikiem i miejscem. 

Czytaj też: Portfolio | Kultura | Edukacja | Urbanistyka | Architektura

źródło: materiały prasowe / UTP