Teatr Muzyczny w Poznaniu. Ten projekt zajął 3 miejsce w konkursie!

Kilka dni temu pisaliśmy o zwycięskim projekcie na wybudowanie Teatru Muzycznego w Poznaniu [czytaj tutaj]. Dziś poznaliśmy projekt jednego z finalistów, którym są architekci z biur ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego oraz SKI Studio Błażej Szurkowski.  Który Waszym zdaniem jest lepszy? Nam ciężko to ocenić! 

Idea kształtowania przestrzeni

Wpisanie się w istniejącą przestrzeń końcówki ulicy Św. Marcin, zamkniętą kompleksem okazałych budowli historycznych, w sposób nienaruszający istniejącej aury a jednocześnie podkreślający czas powstania i funkcję obiektu.

Kontekst – wpisanie nowej formy w starą ramę

Nadrzędnym celem przy budowaniu bryły Teatru Muzycznego jest wykorzystanie walorów przestrzenno-architektonicznych miejsca – ulokowanej po sąsiedzku zabytkowej Akademii Muzycznej, naprzeciwległej silnie rozrzeźbionej bryły zespołu UAM, czy wreszcie dynamiki infrastruktury miejskiej oraz kolejowej.

Ukształtowanie terenu stwarza możliwość idealnego uformowania wejścia głównego do budynku od strony ul. Św. Marcina, gdzie przejście z „zewnątrz” wnika bez potrzeby budowania barier wysokościowych do wnętrza obiektu i wprowadza widza łagodnie, poprzez przestronne foyer, do poszczególnych funkcji teatru oraz na widownię Sali Głównej. Dzięki cofnięciu bryły Teatru w kierunku południowej granicy działki, otrzymujemy możliwość odsłonięcia zachodniej elewacji Akademii Muzycznej oraz stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni wejściowej, która wpisuje się w tradycyjne układy placów opartych o oś ulicy – jak w przypadku UAM, CK Zamek, Auli Novej bądź Akademii Muzycznej. Powstały w ten sposób szeroki plac miejski ma szansę stać się nowym miejscem spotkań w tym bardzo ruchliwym miejskim tyglu, przy okazji spajając ze sobą nowe i stare zabudowania dzielnicy cesarskiej.


W części południowej działki, zwanej obszarem „B”, wprowadzamy uporządkowana przestrzeń parkowa z zachowaną „igłą” – ceglanym istniejącym budynkiem należącym do PKP, przekształconym na działalność szkoleniowo-artystyczną zarówno w sferze muzyki jaki i plastyki. Od zachodu park jest flankowany przez ulicę Skośną oraz wpinającą się w nią ul. Składową. Należy zaznaczyć iż południowy ciąg zieleni i ruchu pieszego ma swoją kontynuację aż do dworca PKS i PKP oraz do przystanków komunikacji miejskiej.

Nowa siedziba Teatru Muzycznego spowoduje znaczne ożywienie tego fragmentu Poznania i połączy ze sobą tak ważne funkcje jak: Akademia Muzyczna z Aulą Novą – Gmach Akademii Ekonomicznej – plac Mickiewicza z gmachami UAM i jej znakomitą aulą koncertową – CK Zamek, a poprzez ciąg zieleni zwieńczenie układu dzielnicy Cesarskiej, a mianowicie Teatr Wielki. Aby podkreślić jednolitość przestrzeni kulturalnej w tym obrębie, proponujemy przeznaczyć obecny zastawiony samochodami zaułek na tyłach Akademii Muzycznej na ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu pojazdów uprzywilejowanych. W ten sposób zespolimy ze sobą obiekty Akademii Muzycznej, Auli Novej oraz Teatru Muzycznego w jednolity kompleks dydaktyczno-widowiskowy.

Formując podjazd od frontu budynku– wyłącznie na chwilowy „wyładunek” widzów – oparto się na rozwiązaniach zastosowanych w rewitalizowanej części ulicy Św. Marcin, stosując jednolitą fakturę nawierzchni i wydzielając przestrzeń podjazdu samochodów od części pieszej jedynie delikatnymi słupkami drogowymi oraz oznaczeniem świetlnym. Część wygrodzenia możliwa do automatycznego opuszczenia celem wjazdu samochodów upoważnionych (straż pożarna, karetka, dostawa).

Układ komunikacji zgodny z ustaleniami i wytycznymi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – przedłużenie ulicy Skośnej w kierunku południowym do włączenia w ul. Składową. Ulica ta obsługuje dostawy do Teatru Muzycznego za pomocą wykształcenia w południowej części działki wjazdu dla pojazdów TIR do śluzy dostawczej oraz zjazdu do parkingu podziemnego dla pracowników teatru. Parkowanie samochodów osobowych oparte jest o strukturę parkingów obsługujących centrum – pod rondem Kaponiera oraz wzdłuż ulicy Dworcowej. W dalszej perspektywie możliwe jest również wykorzystanie istniejącej, rozległej działki z chaotyczną zabudową poprzemysłową po wschodniej stronie ul. Skośnej.

ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego – w konkursie organizowanym przez miasto Poznań propozycja studia zajęła trzecie miejsce. Projekt, który zaproponowali architekci jest nieco bardziej zachowawczy niż projekt zwycięski, jednak trudno nam ocenić, czy działa to na plus, czy na minus?

gurawski.com

 

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły