Trwa rozbetonowanie stawu na Polu Mokotowskim. Będzie naturalniej!

Znika betonowa otoczka stawu na Polu Mokotowskim w Warszawie. Cel jest taki, aby stworzyć bardziej naturalną przestrzeń. Projekt przebudowy Pól Mokotowskich przygotowali architekci z pracowni WXCA.

Pracownicy Zarządu Zieleni m.st. Warszawy kruszą beton na powierzchni 13 tys. m kw. Budują także zbiornik tymczasowy dla żyjących tu płazów. Dużą wagę przywiązuje się do minimalizacji negatywnego wpływu prac budowlanych, zarówno na roślinność, jak i mieszkające tu dzikie zwierzęta.

W trakcie realizacji inwestycji prowadzony jest nadzór przyrodniczy, a istniejąca roślinność została zabezpieczona poprzez utworzenie wygrodzonych stref ochrony zieleni, w których zabroniony jest ruch kołowy i pieszy. Dla płazów żyjących w stawie przeznaczonym do rozbetonowania budowany jest tymczasowy zbiornik zastępczy, który zapewni im schronienie i umożliwi rozmnażanie wiosną.

Konieczne ze względu na kolizję z nową infrastrukturą wycinki również zostały ograniczone do minimum. Związane będą z utworzeniem ciągów komunikacyjnych łączących obszar po MPO z istniejącym układem parku oraz remontem domków fińskich (drzewa wrastające w fundamenty). Usuniętych zostanie 19 drzew, co zostanie zrekompensowane w ponad dwukrotnie większej liczbie nasadzeń w parku.

Rozbetonowanie stawu na Polu Mokotowskim będzie trwać do końca grudnia. Rozbiórka małych stawów rozpocznie się pod koniec roku i zakończy w lutym. W przypadku mniejszych stawów zniknie beton o powierzchni około 3 tys. m kw. Co ciekawe, pozyskany w ten sposób beton zostanie wykorzystany ponownie. Miasto planuje, użyć go między innymi do uformowania wałów wygłuszających park od strony ulicy Wawelskiej.


Zarząd Zieleni m.st. Warszawy realizuje pierwszy etap modernizacji parku Pole Mokotowskie, który uwzględnia elementy objęte dofinansowaniem unijnym, takie jak: stworzenie nowego, naturalnego układu wodnego w parku, zagospodarowanie zrekultywowanego terenu po dawnej bazie MPO, stworzenie pełnych zieleni miejsc rekreacji i stref wejściowych. Pojawią się również nowa siłownia plenerowa, automatyczne toalety, ławki i poidełka. Dodatkowo zostanie przeprowadzony remont domków fińskich, w tym domu Ryszarda Kapuścińskiego.

Intencją odnowy jednego z największych parków stolicy było zadbanie o przyrodę parku, zwiększenie różnorodności biologicznej i retencji wody. Pojawi się tu 55 nowych drzew, ponad 6 tys. krzewów, 17 tys. bylin i niemal 1,5 ha łąk. Duży zbiornik wodny poddamy naturalizacji – jego dno zostanie rozbetonowane, a na brzegach powstaną strefy naturalnej roślinności. W centralnej części parku, na zrekultywowanym terenie po MPO utworzymy naturalny ogród biocenotyczny pełen różnorodnych roślin, który stanie się miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców i pożytecznym dla zwierząt.

Pole Mokotowskie w nowej odsłonie będzie gotowe do końca 2022 roku.

Czytaj też: Warszawa | Renowacja | Ekologia | Park  | whiteMAD na Instagramie

źródło: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, WXCA