W Łodzi powstaje unikatowe „Lapidarium – Magazyn Detalu Architektonicznego”. Projekt ekspozycji stałej i zagospodarowania terenu, wpisane w koncepcję rewitalizacji poindustrialnych obszarów miasta, przygotowała pracownia Mirosława Nizio. Nizio Design International odpowiada także za nadzór autorski i artystyczny nad realizacją, której zakończenie planowane jest na wrzesień 2018 roku.

Koncepcja „Lapidarium” zakłada stworzenie w rewitalizowanym budynku przemysłowym przy al. Kościuszki 19 miejsca o charakterze warsztatowym, edukacyjnym i ekspozycyjnym. Pracując nad projektem, architekci wyszli z założenia, że minimalistyczna forma wczesnomodernistycznego budynku stanowi idealnie neutralne tło do ekspozycji historycznych detali o eklektycznym charakterze. Ekspozycja znajdzie się zarówno na parterze budynku głównego, jak i na dziedzińcu, który w projekcie pełni rolę spajającą dla całości założenia. Sposób kształtowania przestrzeni zaproponowany przez architektów odwołuje się do prostych i klasycznych rozwiązań. Dzięki temu istniejący budynek oraz minimalistyczna bryła nowo zaprojektowanego magazynu będą harmonijnie współgrać z neorenesansową architekturą pobliskiej willi Hirszbergów.

Projekt Nizio Design wprowadza podział parterowej kondygnacji budynku na strefy: wejściową, komunikacyjną, ekspozycyjną i wielofunkcyjną oraz przestrzeń dla ekspozycji czasowych. Dodatkowo w części wystawienniczej wyodrębniono przestrzenie tematyczne: urbanistyczną i architektoniczną, które będą funkcjonować autonomicznie. Pierwsza z nich zostanie wzbogacona o tzw. warsztat makiet, czyli info-box, gdzie architekci umieszczą m.in. współczesną makietę centrum Łodzi oraz trzy inne pokazujące kolejne fazy jego rozwoju. Przy stanowisku działać będą urządzenia multimedialne – z projektorem i monitorem dotykowym dającym dostęp do szczegółowych informacji o wybranych obszarach prezentowanych na makiecie. W info-boksie pojawią się również plany związane z wizjami przyszłości miasta – zostaną one umieszczone w wysuwanych szufladach, dzięki czemu łatwe będzie porównanie ich z makietą umieszczoną na stole. Tuż za warsztatem urbanistycznym, na specjalnych szklanych taflach zainstalowanych na wysięgnikach, pojawią się nadrukowane rysunki architektoniczne, ukazujące fragmenty detali z elewacji kamienic. Przed szklaną ścianą staną czarne stalowe pulpity z fotografiami fasad oraz stanowiska interaktywne z monitorami dotykowymi. Strefa wielofunkcyjna zostanie zaaranżowana na potrzeby prezentacji detali związanych architekturą wnętrz. Będzie również funkcjonowała jako przestrzeń konferencyjno-warsztatowa dla 50 słuchaczy. Na jej ścianach znajdą się sztukaterie i inne elementy wnętrzarskie.

Projekt Nizio Design zakłada, że „Magazyn Detalu Architektonicznego” stanie się miejscem, w którym w otoczeniu oryginalnych eksponatów, odbywać się będą warsztaty dla profesjonalistów, architektów, urbanistów, konserwatorów czy historyków. Przestrzeń ma mieć charakter edukacyjny i wizerunkowy, dlatego na parterze w centrum magazynu pojawią się stoły do zajęć warsztatowych oświetlane lampami o industrialnej stylistyce. Magazyn wypełnią też m.in. regały, na których będą mogły być przechowywane palety z detalami. Część placu przyległego do rewitalizowanego obiektu będzie służyła imprezom, prelekcjom, spotkaniom i rekreacji. Na placu staną też ławki zaprojektowane z wykorzystaniem elementów oryginalnych balustrad ze zbiorów lapidarium oraz odzyskowych belek stropowych. Sąsiadująca z placem ściana budynku magazynowego posłuży do wyświetlania projekcji multimedialnych.

W projekcie stworzonym przez Nizio Design International przyjęto rozwiązania aranżacji i zagospodarowania terenu przedstawione w programie funkcjonalno-użytkowym z 2015 roku, wykonanym przez Biuro Projektów Jerzy Lutomski. Oprócz opracowania projektu pracownia Mirosława Nizio odpowiada także za nadzór autorski nad realizacją rewitalizacyjnej inwestycji, której zakończenie planowane jest na wrzesień 2018.