Trzecia linia metra w Warszawie. Tak będzie wyglądać!

Trzecia linia metra w Warszawie ma być bardziej ekologiczna i tańsza w budowie w porównaniu z wcześniejszymi odcinkami. Miasto właśnie opublikowało informacje o linii M3 na Gocław.

Obecnie trwają prace przedprojektowe dla linii na Gocław. Miasto ma już projekt koncepcyjny i dysponuje raportem dotyczącym nowego odcinka.

Projektanci niebawem przystąpią do kolejnych prac – ustalania stref wpływu obiektów metra na budynki i oceny stanu technicznego budynków w strefie budowy. Całość tych prac zakończy się w połowie 2023 roku tak, aby w II kwartale można już było ogłosić przetarg na jego realizację – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Nowa linia ma być budowana z wykorzystaniem rozwiązań proekologicznym i przy możliwie maksymalnym obniżeniu kosztów. Cechą wspólną nowych stacji ma być roślinność na dachu wyjść ze stacji i wykorzystanie powtarzalnych elementów architektury.

Są już wyniki pierwszego etapu „Prac przedprojektowych Praga – III linia metra wraz ze stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka w Warszawie”. Projektanci mieli za zadanie dopracowanie wybranego w ubiegłym roku wariantu przebiegu linii M3 na Gocław, a także przygotować zestaw dokumentacji umożliwiającej ogłoszenie przetargu na realizację tego odcinka – m.in. analizę hydrogeologiczną, ustalenie strefy wpływu obiektów metra na budynki, a także ocena ich stanu. Jest już raport wstępny tego opracowania.


Dla mieszkańców tej części Warszawy istotne jest już ostateczne potwierdzenie lokalizacji nowych stacji, które pozwala na rozpoczęcie kolejnego etapu – inwentaryzację budynków i ustalenie strefy oddziaływania. To bardzo wstępny etap prac, ale dopiero na jego podstawie, będzie można przygotować dalsze dokumenty, takie jak Program Funkcjonalno-Użytkowy – niezbędny do ogłoszenia przetargu w trybie projektuj i buduj.

Raport wstępny pozwala również określić, że linia M3 nie będzie kolidować z innymi planowanymi w tym rejonie miejskimi inwestycjami, takimi jak choćby obwodnica śródmiejska, czy przebudowa okolic Dworca Wschodniego.

Odcinek, który będzie budowany obejmuje sześć stacji, w tym dwie węzłowe i cztery poboczne. W ramach trzeciej linii powstaną stacje: Dworzec Wschodni, Stacja Mińska, Rondo Wiatraczna, Stacja Ostrobramska i Stacja Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Gocław. Ta ostatnia zlokalizowana będzie w dzielnicy Praga Południe, wzdłuż ulicy generała Augusta Emila Fieldorfa “Nila”.

Linia M3 o długości 8,1 km zostanie poprowadzona ze stacji Stadion Narodowy. Wybudowane zostanie także odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce. Przetarg na realizację tego odcinka ma zostać ogłoszony w 2023 roku.

Czytaj też: Komunikacja miejska | Warszawa | Kolej | Miasto  | whiteMAD na Instagramie

źródło: UM Warszawa, ILF Consulting Engineers Polska