Tunel połączy obie Pragi. Wielka inwestycja w Warszawie!

Tunel połączy obie Pragi. Wielka inwestycja w Warszawie!

Tunel połączy obie Pragi w miejscu szerokiego torowiska rozdzielającego ulicę Żupniczą od ulicy Kijowskiej. W ramach budowy nowego tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe powstanie także nowy odcinek ulicy Tysiąclecia, będący kontynuacją tzw. Trasy Tysiąclecia. Projekt ma zostać zrealizowany do 2029 roku i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wykonawcą będzie firma Torprojekt. 

Projekt tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Tysiąclecia wraz z opracowaniem koncepcji ul. Tysiąclecia od ul. Żupniczej do ul. Kijowskiej ma znacząco wpłynąć na obecna rozłożenie i natężenie ruchu na styku dwóch dzielnic. Obecnie ze względu na małą ilość dróg przecinających torowiska powstają tzw. wąskie gardła, które utrudniają komunikację i zapychają okoliczny ruch. Nowa inwestycja ma to zmienić.

Umowa jest wynikiem porozumienia, jakie w 2022 roku zostało zawarte pomiędzy m.st. Warszawa, a PKP PLK, które modernizuje linię średnicową i gruntownie przebudowuje stację Warszawa Wschodnia. Realizacje tych inwestycji to najlepszy czas na budowę fragmentu nowego układu drogowego z tunelem pod terenem kolejowym.


Tunel, który połączy obie Pragi to kluczowy element układu komunikacyjnego przyszłego Węzła Wschód, w którym zbiegną się linie kolejowe, tramwajowe, autobusowe i metro. W nowym tunelu znajdzie się m.in. jezdnia zapewniająca po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, obustronne chodniki i drogi rowerowe. Podobne rozwiązania zastosowane zostaną w przypadku ulicy Tysiąclecia – drogi przebiegającej tunelem łącząc ulice Kijowską i Żupniczą. Na zachodniej stronie ulicy Tysiąclecia, w pobliżu stacji Warszawa Wschodnia, zaplanowano miejsce dla linii tramwajowej oraz przystanków z wejściami na perony linii kolejowych obsługujących podmiejskie trasy. Dzięki temu ułatwiona zostanie przesiadka między różnymi środkami transportu publicznego dla podróżujących.

Budowie tunelu będzie towarzyszyć szereg innych inwestycji takich jak budowa ciągów dróg rowerowych, stworzenie przestrzeni przyjaznych dla pieszych, lokalne drogi dla ruchu samochodowego oraz trasy dla tramwaju. Wśród planowanych działań znajdują się również powiązane place i skwery, a także nowe elementy małej architektury. Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania Trasy Tysiąclecia zostały przeprowadzone w 2022 roku.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Koszt opracowania projektu to 2,5 mln zł. Tunel wraz z drogami ma zostać oddany do użytku w 2029 r.

źródło: UM Warszawa (https://um.warszawa.pl)/ ZTM Warszawa (https://www.ztm.waw.pl/)

Czytaj też: Architektura w Polsce | Warszawa | Komunikacja miejska | Dworzec kolejowy | whiteMAD na Instagramie

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły