Tymczasowa przestrzeń publiczna dla Malta Festival Poznań 2016 na Placu Wolności

Celem projektu była zmiana monumentalnej skali placu Wolności na skalę ludzką.

Plac Wolności zarówno latem jak i zimną zazwyczaj pozostaje niezagospodarowany, a betonowa nawierzchnia i brak zieleni nie sprzyjają pojawianiu się tam spontanicznych działań mieszkańców miasta. W ramach Generatora Malta, inicjatywy nawiązującej do tradycji teatru ulicznego plac zmienia się w tętniącą życiem przestrzeń publiczną. Dzięki podziałowi dużego obszaru placu (ponad 3000 m2) na mniejsze rejony i zaprojektowaniu miejsc dla konkretnych aktywności zyskuje on oblicze przestrzeni przyjaznej dla wszystkich. Przygotowane różne typy mebli miejskich (okrągłe i kwadratowe stoły, ławki i wodoodporne poduszki) wyznaczają konkretne strefy: dla dzieci, tymczasowej kawiarni i restauracji, sceny muzycznej i teatralnej oraz warsztatową. W efekcie plac Wolności przeobraża się w prototyp przyjaznego człowiekowi wnętrza urbanistycznego.

Biuro:Atelier Starzak Strebicki
Lokalizacja:Poznań, Polska
Rok:2015 – 2016
Status:Zrealizowany
Program:Generator Malta – klub festiwalowy, scena muzyczna, scena teatralna, strefy wypoczynku i warsztatów
Powierzchnia:4.000 m2
Zdjęcia:Mateusz Bieniaszczyk, Maciej Zakrzewski