Uchwały krajobrazowe mają sens! Tak w ciągu roku zmienił się Kraków

Uchwała krajobrazowa w Krakowie zaczęła obowiązywać 1 lipca 2020 roku. To zbiór zasad i warunków umieszczania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Dzięki nowym przepisom z terenu miasta zniknęło mnóstwo nielegalnych reklam. W walce o lepszy wygląd publicznej przestrzeni pomagają też uchwalone w Krakowie Parki Kulturowe.

Od początku obowiązywania uchwały krajobrazowej Zarząd Dróg Miasta Krakowa wszczął 481 postępowań administracyjnych względem właścicieli reklam znajdujących się w przestrzeni pasa drogowego. W tym czasie wydano 130 decyzji administracyjnych, będących rozstrzygnięciem postępowań administracyjnych toczonych w oparciu o art. 40 ust. 12 pkt 1 u.d.p., orzekających o nałożeniu kary pieniężnej na sumę ponad 585 tys. zł oraz wydano ponad 600 opinii w kwestii lokalizacji reklam.

Dodatkowo ZDMK realizuje założony coroczny plan kontroli. Plan ten obejmuje kontrole ciągów ulic wylotowych, parku kulturowego Stare Miasto, parku kulturowego Nowa Huta oraz tereny planowanego parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem.

W wyniku przeprowadzonych kontroli tych terenów w roku bieżącym, zinwentaryzowano 1080 nośników reklamowych, z czego 313 znajduje się w przestrzeni pasa drogowego. Działania te doprowadziły do usunięcia 222 reklam.

Od wejścia w życie uchwały krajobrazowej ZDMK nie wydaje nowych zezwoleń między innymi na umieszczanie reklam na słupach oświetlenia ulicznego, w związku z czym ponad 800 reklam tego typu zostało usuniętych z terenu miasta po zakończeniu obowiązywania zezwoleń. Ponadto ZDMK wydał ponad 600 decyzji odmawiających wydania zezwolenia na umieszczenie reklamy ze względu na brak zgodności z zapisami uchwały krajobrazowej.

Pracownicy Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Krakowie do tej pory zarejestrowali łącznie 59 spraw dotyczących badania legalności oraz zgodności nośników reklamowych z przepisami. Zakończono działania wyjaśniające w 26 sprawach, z czego w dziewięciu przypadkach z powodu usunięcia nielegalnych nośników reklamowych.


Chcąc zamieścić w przestrzeni publicznej reklamę lub nowy szyld należy przygotować taki nośnik zgodnie z zasadami, które opisano w uchwale krajobrazowej. Właściciele nośników reklamowych, które istniały już w chwili przyjęcia uchwały krajobrazowej mają 24 miesiące (do 30 czerwca 2022 r.), aby dostosować ich wygląd do przepisów.

Uchwała dzieli miasto Kraków na trzy strefy, z czego trzecia z nich została podzielona na mniejsze obszary, jakimi są Stare Miasto, Nowa Huta i Śródmieście. W uchwale wyróżniono też ciągi ulic wylotowych miasta oraz tereny towarzyszące obiektom usług handlowych. Dla każdej z wyżej wymienionych stref oraz obszarów określono odrębne zasady i standardy jakościowe obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.

Ogromne znaczenie w walce z nielegalnymi reklamami i szpetnymi szyldami mają dwa Parki Kulturowe działające na terenie Krakowa. Pierwszy obowiązuje w obrębie centrum miasta, drugi w Nowej Hucie. Efekty zmian możecie zobaczyć na zdjęciach niżej.

Czytaj też: Miasto | Urbanistyka | Identyfikacja wizualna | whiteMAD na Instagramie

źródło: UM Kraków, fot. ŁADny Kraków