Ulica Krupnicza

Ulica Krupnicza w centrum Krakowa zmieni się w zielony woonerf

Ulica Krupnicza w Krakowie to jedna z najstarszych ulic leżących w obrębie Starego Miasta. Pierwsze informacje o ulicy pochodzą z XV wieku. Jej powstanie wiąże się z północnym ramieniem rzeki Rudawy – Młynówką Królewską, która płynęła w okolicy dzisiejszej ulicy Dolnych Młynów. Koryto rzeki, które wytyczyło kształt obecnej ulicy Krupniczej zasklepione zostało w okresie międzywojennym. Ze względu na bliskość młynów zasiedlili ją krupnicy (wytwórcy i handlarze kaszy) i to właśnie od nich ulica uzyskała nazwę. 

Ulica Krupnicza w Krakowie już niedługo ma zostać przebudowana, aby zaoferować mieszkańcom, jak i turystom praktyczny i przyjazny pieszym łącznik komunikacyjny między plantami okalającymi Stary Rynek, a Alejami Adama Mickiewicza.

“Trwają prace nad projektem przebudowy ul. Krupniczej. Gotowa jest koncepcja zagospodarowania, która została zaakceptowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przebudowa ulicy, wraz z jej zielonym zagospodarowaniem, rozpocznie się jeszcze w przyszłym roku, po modernizacji sieci przez MPEC.” – czytamy w komunikacie miasta KrakówUlica Krupnicza


Koncepcja przebudowy ulicy zakłada, między innymi, nasadzenie dwudziestu drzew, których do tej pory tam nie było. Planowane jest również zazielenienie otoczenia poprzez wykorzystanie pnączy i krzewów. W koncepcji uwzględniono rozwiązania przeciwdziałające zmianom klimatu, wpisujące się w rekomendacje Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Są to: inteligentny system retencjonowania wody opadowej w specjalnych podziemnych zbiornikach, która mogłaby być potem wykorzystywana do podlewania roślin.

Sama ulica nie tylko zyska zieleń, ale i stanie się tzw. woonerfem, czyli przestrzenią, w której piesi będą mieć pierwszeństwo. Ruch samochodowy zostanie utrzymany, ale będzie w znacznym stopniu uspokojony.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego ponownie zgłoszono projekt „Zielona Krupnicza”. Ze względu na to, że działania są już prowadzone, Zarząd Dróg Miasta Krakowa musiał go odrzucić. Ideą Budżetu Obywatelskiego nie jest finansowanie inwestycji już trwających, lecz realizowanie nowych pomysłów mieszkańców.

Ponadto realizacja projektów zgłaszanych do BO musi zamknąć się w ciągu roku, co w przypadku tak dużych inwestycji, jak „Zielona Krupnicza”, nie jest możliwe.

Obecnie Zarząd Zieleni Miejskiej opracowuje projekt budowlany „Zielonej Krupniczej”. Jest on uzgadniany z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, m.in. w związku z przebudową sieci ciepłowniczej. Projekt ten jest złożony i wymaga wielu uzgodnień z dysponentami sieci.

Czytaj też: Architektura w Polsce | Kraków | Woonerf  | Zieleń | Miasto | whiteMAD na Instagramie

źródło: krakow.pl 
zdjęcia: materiały prasowe