Usuną nielegalne szyldy. Uchwała reklamowa w Bytomiu przyjęta!

To ważny krok do poprawy estetyki miasta. Uchwała reklamowa została przyjęta w Bytomiu. Decyzję podjęli radni Rady Miejskiej podczas posiedzenia 30 stycznia 2023 r.

Nowe przepisy pozwolą określić zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Uchwała reklamowa pozwoli wprowadzić ład przestrzenny. Przedsiębiorcy będą mogli reklamować swoje produkty czy usługi, ale przestrzegając określonych zasad.

Uchwalenie uchwały reklamowej pozwoli przeciwdziałać powstawaniu chaosu reklamowego w naszym mieście. Ze względu na to, że procedura przyjęcia tego aktu prawa miejscowego była dość skomplikowana i wymagała wielu uzgodnień, m.in. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, proces opracowania finalnego tekstu uchwały trwał wiele miesięcy. O wprowadzenie regulacji i zmian w przestrzeni miejskiej upominali się mieszkańcy Bytomia podczas spotkań w dzielnicach i konsultacji społecznych. Najczęściej bytomianie zwracali uwagę na szyldozę w Śródmieściu i zbyt dużą liczbę reklam na historycznych budynkach – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Przepisy podzieliły Bytom na trzy obszary. Strefę wrażliwą (Śródmieście), przyrodniczą (tereny zielone) i komercyjną (pozostałe rejony miasta). Zasady określające to, jak mają wyglądać nośniki reklamowe są odrębne dla każdej z trzech stref. W strefie wrażliwej i przyrodniczej przepisy określają liczbę oraz wymiary szyldów na budynkach. Nośniki będzie można umieszczać tylko na parterze. Nie dotyczy to historycznych szyldów, które mają zabytkowy charakter.

Nieco inaczej sprawa wygląda w trzeciej ze stref – komercyjnej. Uchwała reklamowa dopuszcza stosowanie nieco większych szyldów w przypadku wolnostojących budynków handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz na stacjach benzynowych. Przepisy dopuszczają możliwość ustawiania w strefie komercyjnych pylonów, totemów i masztów flagowych o określonych wymiarach.

Ulica Dworcowa w Bytomiu

W strefie wrażliwej nie będzie można umieszczać wolnostojących bilbordów. Zakazane będą też reklamy świetlne. Naścienne reklamy wielkoformatowe na zabytkowych obiektach również będą nielegalne. W strefie komercyjnej dopuszczono dla wolnostojących budynków handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz stacji benzynowych możliwość stosowania reklam na tych budynkach, a także ulokowania pylonów, totemów i masztów flagowych. W uchwale znajdują się także szczegółowe zapisy dotyczące dopuszczalnych wymiarów i parametrów reklam wielkoformatowych i billboardów.

Przedsiębiorcy prowadzący ogródki gastronomiczne będą musieli dostosować ich wygląd do nowych przepisów. Uchwała reklamowa zakłada stosowanie ujednoliconej kolorystyki i wskazuje na pożądane materiały.

Ogródki usytuowane w strefie wrażliwej – czyli m.in. na bytomskim Rynku – powinny być wyposażone w stoliki i krzesła wykonane z drewna, metalu lub wysokiej jakości tworzyw sztucznych, powinny być ozdobione wyłącznie naturalną zielenią, a parasole i markizy stanowiące zadaszenie ogródków powinny mieć biały, beżowy, kremowy lub ciemnozielony kolor. Oprócz tego, w ogródkach gastronomicznych wprowadzony został zakaz lokalizowania automatów do gier zręcznościowych. Nieco mniej restrykcyjne zalecenia dotyczą stylistyki i kolorystyki ogródków gastronomicznych w strefach komercyjnej i przyrodniczej – czytamy w informacji na stronie UM Bytom.

Zmiany jednak nie będą natychmiastowe. Urzędnicy wprowadzili okresy dostosowawcze, aby przedsiębiorcy mogli zareagować i swoje nośniki dostosować do nowych przepisów. W przypadku siatek i banerów reklamowych czas na dostosowanie się do nowych zapisów uchwały wynosi 12 miesięcy, szyldów – 2 lata. W przypadku pozostałych tablic reklamowych i urządzeń – w strefie wrażliwej 5 lat, a w strefach komercyjnej i przyrodniczej – 8 od daty wejścia w życie uchwały reklamowej.

Ustawa krajobrazowa, która w Polsce weszła w życie we wrześniu 2015 roku wprowadziła wiele rozwiązań, których celem jest ochrona krajobrazu i ładu przestrzennego. Ustawa stworzyła możliwość ustalania przez samorządy zasad i warunków sytuowania szyldów, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów, z jakich nośniki reklamowe mogą być wykonane. Dzięki ustawie krajobrazowej samorządy mogą nakładać kary finansowe za stosowanie nielegalnych nośników.

fot. Hubert Klimek, źródło: UM Bytom

Czytaj też: Identyfikacja wizualna | Ciekawostki | Miasto | Architektura w Polsce | whiteMAD na Instagramie

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły