W Krakowie powstał zespół do spraw murali. Będą chronić te najcenniejsze

Zespół do spraw murali liczy 21 osób. To eksperci, którzy będą odpowiadać za realizację polityki muralowej Krakowa. Do ich zadań będzie należeć opinowanie wniosków, prowadzenie analiz kondycji krakowskich murali oraz koordynacja realizacji murali w przyszłości.

Zespół został powołany 4 kwietnia. Jego członkowie odebrali powołania z rąk prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Kraków to pierwsze miasto w Polsce, które wprowadziło (w grudniu ubiegłego roku) politykę muralową określającą standardy wspierania rozwoju nowych i pielęgnacji najbardziej wartościowych murali w przestrzeni miasta. Polityka jest efektem współpracy miasta z kilkudziesięcioma artystami, kuratorami i badaczami murali. Pisaliśmy o tym w artykule TUTAJ.

Głównym celem polityki muralowej Krakowa jest uporządkowanie procedur związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących tworzenia nowych i konserwacji istniejących murali, ale również zbudowanie zespołu, który będzie wspierał miasto w podejmowaniu decyzji jakościowych, technicznych i administracyjnych. Urzędnicy liczą na to, że dzięki temu będzie można wskazywać atrakcyjne lokalizacje dla przyszłych ściennych malunków. Dodatkowo dzięki polityce muralowej miasto chce przeciwdziałać słabej jakości artystycznej i technicznej murali.

Zespół ds. murali to wyjątkowa grupa zadaniowa, w działania której, poza przedstawicielami miasta, będą zaangażowani artyści, kuratorzy, badacze i pasjonaci murali, ale też ci, którym na sercu leży wygląd naszego miasta i właściwe zagospodarowanie miejskiej przestrzeni. Liczę, że to szczególne połączenie kompetencji, doświadczenia i troski o miasto, przełoży się na efekty widoczne w przestrzeni Krakowa – mówił Jacek Majchrowski.

W sumie zespół liczy 21 osób. To między innymi przedstawiciele wydziałów i jednostek zaangażowanych w troskę o przestrzeń Krakowa, kulturę, edukację i promocję miasta. Członkowie nie pobierają wynagrodzenia.

1 – Robert Piaskowski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury;
Zastępczynie Przewodniczącego:
2 – Adam Bik-Multanowski – Wydział Architektury i Urbanistyki;
3 – Anita Wójcik – Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie; Sekretarz Zespołu:
4 – Ewelina Sokalsky – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Członkinie i Członkowie Zespołu:
5 – Małgorzata Jantos – Rada Miasta Krakowa;
6 – Agnieszka Łakoma – Plastyk Miasta;
7 – Monika Kubiak – Zarząd Dróg Miasta Krakowa;
8 – Katarzyna Marchewczyk – Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji;
9 – Tomasz Kobylański – Wydział Edukacji;
10 – Maciej Hoszowski – Wydział Planowania Przestrzennego;
11 – Marta Kutniowska – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków;
12 – Anna Wawruch – Wydział Komunikacji Społecznej;
13 – Artur Wabik;
14 – Piotr Trzepacz – Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
15 – Marcin Nawrocki – Fundacja Świadoma Przestrzeń, 101 Murali dla Krakowa;
16 – Agata Małodobry – Muzeum Narodowe w Krakowie;
17 – Alicja Zioło;
18 – Weronika Plińska – Katedra Nauk o Sztuce przy Instytucie Sztuki i Designu, Wydział Sztuki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie;
19 – Jakub Markowski – Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec.
20 – Sebastian Bożek – Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej, Wydział Sztuki, Uniwersytet Pedagogiczny im. K.E.N. w Krakowie;
21 – Jacek Szlak – portal Marketing przy Kawie;


Nowy zespół będzie działać pilotażowo przez rok. Przez te dwanaście miesięcy zostaną wdrożone rekomendacje zawarte w polityce muralowej, a także zostanie przetestowana ścieżka akceptacji nowych murali i rozstrzygania kwestii w zakresie murali, które już istnieją w przestrzeni Krakowa. Po roku sposób funkcjonowania zespołu zostanie poddany ocenie i weryfikacji.

Zespół będzie odpowiedzialny za opiniowanie nowych wniosków, a także gromadzenie i udostępnianie dokumentacji związanej z istniejącymi i powstającymi muralami, prowadzenie analiz umożliwiających ocenę aktualnej kondycji krakowskich murali i dokonywanie zmian w polityce muralowej. Będzie też koordynować współpracę z poszczególnymi jednostkami miasta zaangażowanymi w powstawanie murali.

Czytaj też: Murale | Kraków | Osiedle | Urbanistyka | whiteMAD na Instagramie

źródło: UM Kraków

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły