W Krakowie powstanie nowy park. W przyszłości będą go powiększać

Nowy park zbudowany zostanie w nowohuckich Branicach. Póki co będzie miał wielkość wynoszącą 1 hektara. Autorem projektu zagospodarowania obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej i prezentowanych wizualizacji SAG jest Marcin Furtak z Pracowni Projektowej F-11.

Nowy park w Krakowie zbuduje spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości SA. Park to projekt Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego. Park “Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, powstanie na hektarowej działce przy ulicy Plastusia. W kolejnych latach będzie istniała możliwość poszerzenia go o sąsiednie nieruchomości.

Patron ulicy – Plastuś, być może stanie się w przyszłości patronem nowego parku.

Chcemy, by nowy park nawiązywał do tradycji tego osiedla, dawnej podkrakowskiej wsi. Dlatego analizujemy m.in. możliwość nadania mu charakteru sadu z drzewami ozdobnymi. W ten sposób miejsce to mogłoby korespondować z tworzonym przez nas w niedużej od niego odległości Parkiem Edukacyjnym „Branice”, którego centrum stanowić będzie skansen prezentujący tradycję krakowiaków zachodnich. Inne założenie parkowe znajduje się w przeciwnym kierunku. To park o charakterze dworskim, przy dawnej posiadłości Branickich. Logiczny układ tych założeń byłby więc kolejnym motywem opowieści o przedindustrialnej historii Nowej Huty. Jej rozdziałem zapisanym drzewami – mówi prezes Kraków Nowa Huta Przyszłości SA, Artur Paszko.

Inicjatywa budowy nowego parku związana jest z planami utworzenia liczącej 33 ha Strefy Aktywności Gospodarczej. Poprzez nową zieleń miasto chce przyciągnąć inwestorów, do zakładania firm w nowym miejscu. Koszt realizacji całej Strefy ma pochłonąć ponad 90 milionów złotych. W ramach tej kwoty powstaną ulice, chodniki, instalacja wodno-kanalizacyjna i sieci energetyczne. Jednak tu pojawia się duży minus – miasto będzie musiało wyciąć około 2300 drzew. Dlaczego?

W przytłaczającej większości nie są to cenne okazy. Stanowią pozostałość po dawnej zieleni izolacyjnej, mającej zapobiegać roznoszeniu pyłów z nieistniejących już instalacji huty (topole) lub wyrosły samorzutnie, w czasie, gdy teren ten nie był już użytkowany do celów przemysłowych. Często są to gatunki inwazyjne (np. klon jesionolistny czy robinia akacjowa), wypierające rodzimą roślinność. W zamian za każde wycięte drzewo posadzimy inne, starając się o drzewa gatunkowo cenniejsze, a dodatkowo o 340 drzew i krzewów więcej. W samej Strefie Aktywności Gospodarczej urządzamy nie tylko tereny inwestycyjne, ale także ok. 4 ha terenów zielonych. Mają one pełnić wiele funkcji. Nie tylko być „miejscami wytchnień”, ale także np. ograniczać zjawisko tzw. wysp ciepła – tłumaczy prezes Paszko.

nowy park


Nowy park i strefy wytchnień to niejedyne „zielone” działania spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości. Prawie 200 z ponad 700 ha terenów, które ma ona zagospodarować, to właśnie obszary zielone. Mowa tu o Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0” i Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”. Jeszcze w tym roku zostanie oddanych dla mieszkańców pierwsze 27 ha w Przylasku Rusieckim, gdzie trwają obecnie końcowe prace przy przebudowie kąpieliska. W ramach tego zadania KNHP SA nasadziła 40 nowych drzew.

Spółka wraz z władzami miasta podjęła również wiele innych działań, zmierzających do zapewnienia nowych, publicznych terenów zielonych w Nowej Hucie. Dzięki nim możliwe było m.in. pozyskanie od prywatnego właściciela 4 ha obszaru leśnego w sąsiedztwie Strefy Aktywności Gospodarczej, na obszarze uznanym przez specjalistów za teren przyrodniczo cenny.

Czytaj też: Park  | Ekologia | Kraków | Miasto

źródło: Kraków Nowa Huta Przyszłości SA, UM Kraków