W Krakowie usunięto 120 nielegalnych reklam [ZDJĘCIA PRZED i PO]

W tym roku w Krakowie radni przyjęli Uchwałę Krajobrazową. To zbiór przepisów, które regulują zasady stosowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i ogrodzeń. Przepisy zaczną obowiązywać w Krakowie od 1 lipca 2020 r., jednak już udało się usunąć kilkaset nielegalnych reklam.

Uchwałę krajobrazową przyjęto już między innymi w Gdańsku, Poznaniu i w Warszawie. W tym roku do grona tych miast dołączył Kraków. Prace nad projektem ruszyły jesienią 2015 r. Aż trzykrotnie projekt był wykładany do publicznego wglądu. Wszyscy zainteresowani mogli więc zgłaszać swoje uwagi w 2017 r., 2018 r. oraz 2019 r. Dzięki konsultacjom do projektu wprowadzono zmiany, które odpowiadają na zgłaszane problemy. W sumie zgłoszono 30 poprawek, z których większość wycofali sami autorzy.

Przyjęta w Krakowie uchwała krajobrazowa ma poprawić standard i estetykę przestrzeni publicznej. Dokument precyzuje zasady i warunki sytuowania w Krakowie obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. W zapisach są wskazane gabaryty, rodzaj materiałów budowlanych i standardy jakościowe.

Dokument zakłada podział miasta na trzy strefy, z czego strefa III miałaby zostać podzielona jeszcze na trzy podobszary – Stare Miasto, Nowa Huta i Śródmieście. Wyróżniono także ulice wlotowe oraz tereny towarzyszące obiektom usług. Uchwała wprowadza ograniczony katalog dopuszczonych nośników reklamowych, tj. banery, billboardy o powierzchni 12 m kw. lub 18 m kw., słupy plakatowo-reklamowe (tzw. „okrąglaki”), panele reklamowe, murale reklamowe, totemy, pylony, wolnostojące tablice reklamowe lub wolnostojące urządzenia reklamowe o powierzchni ekspozycji reklamy mniejszej niż 5 m kw., a także inne tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe umieszczane na obiektach budowlanych. Dokument precyzuje także warunki lokalizacji tych nośników w poszczególnych strefach.


Przepisy uchwały krajobrazowej pozwolą więc sprawniej walczyć z reklamami. Wcześniej było to utrudnione, jednak nie niemożliwe. Przykładem jest tutaj działalność miejskich społeczników z grupy ŁADny Kraków, którym przez ostatni rok udało się usunąć z przestrzeni Krakowa 120 nielegalnych nośników. Przykłady odmienionych zakątków Krakowa publikujemy niżej. Zdjęcia PRZED i PO:

Czytaj też: Kraków | Elewacja | Kamienica | Walka z reklamami

źródło: ŁADny Kraków (facebook.com/ladnykrakow)