W Warszawie pojawią się kolejne szuwary. Dadzą schronienie ptakom i płazom

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zapowiedział realizację kolejnego etapu projektu “Szuwar Warszawski”. Dzięki niemu w Warszawie pojawiają się szuwary na zbiornikach i ciekach wodnych w pięciu dzielnicach.

Dzięki zielonym schronieniom poprawią się warunki życia ptaków, płazów i innych zanikających gatunków związanych z siedliskami wodnymi w Warszawie. Planowane prace obejmują m.in. remont Kanału Piaseczyńskiego.

By móc je przeprowadzić będziemy musieli opróżnić częściowo lub całkowicie zbiornik w części wschodniej na odcinku od ul. Myśliwieckiej do ul. Czerniakowskiej – informuje Zarząd Zieleni.

Konieczne jest również usunięcie z koryta kanału pływających tratw dla łysek. Część z nich zostanie przeniesiona do basenu zachodniego. Pozostałe tratwy zostaną poddane przeglądowi, naprawom i do czasu ukończenia inwestycji zostaną zmagazynowane. W kanale pozostawimy dla ptaków dużą platformę pływającą.


Prace w Kanale Piaseczyńskim będą prowadzone w drugiej połowie roku, pod stałym nadzorem ornitologicznym w celu zapewnienia bezpieczeństwa ptakom. Część wschodnia zbiornika zostanie opróżniona, gdy w gniazdach łysek nie będzie jaj. W kanale zdjęte są zastawki tak by ptaki, w tym nurogęsi, mogły swobodnie przepłynąć pod ulicą Myśliwiecką.

„Szuwar Warszawski” to robocza nazwa projektu realizowanego przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy od 2020 r. Projekt pn. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Pierwsze szuwary w Warszawie powstały w 2021 roku.

Czytaj też: Ekologia | Warszawa | Zieleń | Wydarzenia  | whiteMAD na Instagramie

źródło: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy