Warszawa: ciepło z kanalizacji będzie odzyskiwane i wróci do miasta

List intencyjny w tej sprawie podpisało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Veolia Energia Warszawa S.A. Podmioty zobowiązały się do przeprowadzenia prac, dzięki którym ciepło z kanalizacji będzie można ponownie wykorzystać.

To tak zwane ciepło tracone, które powstaje głównie w procesach technologicznych towarzyszących oczyszczaniu ścieków oraz ciepło ze ścieków oczyszczonych i kanalizacji. Dzięki wdrożeniu odpowiednich procesów możliwe jest ich ponowne wykorzystanie.

W czerwcu informowaliśmy o podobnym przedsięwzięciu. W Poznaniu ciepło wygenerowane w odlewni Volkswagen pozwoli ogrzewać mieszkania. Dzięki tej inwestycji poznańska elektrociepłownia Karolin, dotychczas dostarczająca tam energię cieplną, wyemituje rocznie o 2 440 ton CO2 mniej i zużyje ok. 3 200 ton węgla rocznie mniej (czytaj więcej TUTAJ).

Teraz Warszawa chce wykorzystać nowoczesne technologie, by oszczędzić. MPWiK i Veolia będą badać możliwości odzysku ciepła w dwóch oczyszczalniach ścieków – „Czajka” i „Południe” – a także w eksploatowanych przez MPWiK kolektorach kanalizacyjnych i innych instalacjach oraz wykorzystania go na potrzeby miasta, tj. dostarczenie go do Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej oraz na potrzeby MPWiK.

O ile pomyślne prognozy związane z oceną możliwości pozyskania tego rodzaju energii zostaną potwierdzone, będą one mogły skutkować zawarciem umów dotyczących zaprojektowania instalacji odzysku ciepła z oczyszczalni ścieków „Czajka” i „Południe” oraz kolektorów kanalizacyjnych, a następnie budowy takiego nowoczesnego systemu. Projekt ma szansę przełożyć się pozytywnie na funkcjonowanie Spółek – MPWiK i Veolia – oraz miasta w rozumieniu proekologicznym, a także w aspekcie ekonomicznym – podkreśla Renata Tomusiak, Prezes Zarządu MPWiK.

Oczyszczalnia Czajka

Projekt wpisuje się w ekologiczne działania MPWiK w ramach gospodarki obiegu zamkniętego i poszukiwania energii z odnawialnych źródeł przy minimalizacji użycia paliw kopalnych. Jest także częścią szeroko zakrojonych działań Warszawy określonych w „Strategii #Warszawa2030” odnoszących się do emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

Nowoczesne rozwiązania w energetyce to kompleksowe myślenie o środowisku i mieszkańcach. Rozpoczynamy wspólnie pracę nad projektem, który ma przynieść pozytywne efekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Ciepło odpadowe może służyć do ogrzewania budynków przemysłowych i mieszkalnych. Grupa Veolia wdrożyła już z powodzeniem takie rozwiązanie w Szlachęcinie i wierzymy, że takie innowacyjne podejście będzie kolejnym krokiem w redukcji paliw kopalnych na potrzeby Warszawy – mówi Paweł Orlof, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Veolii Energii Warszawa S.A.

fot. UM Warszawa, MPWiK

Czytaj też: Ekologia | Ciekawostki | Warszawa | Edukacja | whiteMAD na Instagramie