Warszawa: miasto ponownie rozpoczyna prace nad uchwałą krajobrazową

Treść poprzedniego dokumentu uchylił wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł z Prawa i Sprawiedliwości. Miasto zgłosiło sprawę do sądu administracyjnego, który w części zgodził się z rozporządzeniem wojewody. Teraz stołeczny ratusz ponownie rozpoczął prace nad uchwałą krajobrazową, która określa zasady stosowania reklam wielkoformatowych w mieście.

Uchwała krajobrazowa w Warszawie została przyjęta na początku 2020 roku. Uchylił ją wtedy wojewoda mazowiecki. Kilka tygodni temu sąd administracyjny podtrzymał jego decyzję w mocy i ratusz miał do wyboru złożenie kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego lub ponowienie całej procedury. Urzędnicy poinformowali, że zdecydowali się na drugą opcję, gdyż złożenie kasacji mogłoby przeciągnąć całą sprawę o kilka miesięcy.

Wniesiemy niezbędne poprawki i skierujemy projekt do ponownych uzgodnień. Prace zaczynamy natychmiast, bo zależy nam na jak najszybszym uporządkowaniu chaosu reklamowego w naszym mieście – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy

Co było powodem zawieszenia przepisów? Okazuje się, że formalności. W kwestiach proceduralnych sąd uznał za zasadny zarzut dotyczący braku ponownego uzgodnienia i wyłożenia projektu uchwały, podtrzymując tym samym rozstrzygnięcie o nieważności uchwały, a wśród licznych zarzutów merytorycznych – tylko odniesienie się w treści uchwały do tablic urzędowych. Pozostałe zarzuty wojewody (regulowanie sposobu funkcjonowania wyświetlaczy, objęcie uchwałą słupków blokujących i ogrodzeń segmentowych, określenie dopuszczalnej liczby nośników reklamowych na nieruchomości, regulowanie ażurowości szyldu, regulowanie szyldów muralowych, regulacja odtwarzania szyldów historycznych, regulacja informacji promocyjnych o parkingach, osiedlach, itp., regulacja informacji o inwestycjach prowadzonych ze środków publicznych) sąd uznał jednak za bezzasadne.

WSA wyraźnie potwierdził, że ustawa krajobrazowa daje samorządom gminnym kompetencje do kompleksowej regulacji kwestii reklamy. Zależy nam, by wreszcie wdrożyć to narzędzie w tak bardzo potrzebującej tego od lat przestrzeni Warszawy. Nie rozumiemy, dlaczego wojewodzie zależało na osłabieniu kompetencji uchwały i pozostawieniu znacznej części problemu reklamowego poza kontrolą władz publicznych – dodaje wiceprezydent.

uchwałą krajobrazową


16 stycznia 2020 r. radni przyjęli uchwałę krajobrazową, która miała uporządkować chaos reklamowy na stołecznych ulicach i placach, regulując kwestię rozmieszczenia i wielkości reklam i szyldów, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń. Prace nad dokumentem trwały cztery lata, a przyjęcie szczegółowych regulacji poprzedziły szerokie konsultacje społeczne.

Przepisy miały zacząć obowiązywać po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i upływie 90 dni, jednak 24 lutego 2020 r. wojewoda mazowiecki uchylił je w całości.

Miasto złożyło skargę na to rozstrzygnięcie, jednak 8 grudnia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę miasta na posiedzeniu niejawnym. Przez 30 dni od daty otrzymania uzasadnienia miastu przysługiwało prawo do złożenia skargi kasacyjnej na wyrok WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czytaj też: Urbanistyka | Miasto | Edukacja | Osiedle  | Warszawa

Warszawa walczy z reklamami

źródło: Zarząd Dróg Miejskich, UM Warszawa

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły