Warszawa: miejskie instytucje będą musiały zgłaszać chęć wycięcia drzewa

Przepisy zaczną obowiązywać w przyszłym roku. Od stycznia wszystkie miejskie instytucje będą musiały zgłaszać chęć wycięcia drzewa i podawać przyczynę.

Standard Informowania o Wycince Drzew zapewni mieszkańcom łatwiejszy dostęp do rzetelnej informacji. Pierwszy z 7 standardów stołecznej Karty Praw Drzew został właśnie przyjęty zarządzeniem prezydenta m.st. Warszawy. Powszechna, kompleksowa informacja na temat usuwania drzew oraz nasadzeń kompensacyjnych jest jednym z istotnych elementów nowoczesnego systemu zarządzania zielenią na terenie stolicy.

Warszawa to pierwsze miasto w Polsce, które wypracowało jednolite standardy zarządzania miejską zielenią. Karta Praw Drzew i towarzyszące jej dokumenty ujednolicą zasady przeglądu i pielęgnacji drzew, wypracowane i stosowane z powodzeniem od kilku lat przez Zarząd Zieleni. Teraz będą obowiązywać wszystkie jednostki miejskie i urzędy dzielnic. Jako pierwszy przyjęliśmy standard informowania o wycinkach, by mieszkańcy mieli dostęp do transparentnej informacji o losie każdego miejskiego drzewa – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Karta Praw Drzew i towarzyszące jej 7 standardów podkreślają istotną rolę drzew w mieście i potrzebę ich ochrony, a także regulują ingerencję w stołeczną zieleń. Zawierają zasady pielęgnacji i poprawy warunków życia drzew, instrukcję kontrolowania ich stanu zdrowotnego oraz precyzują warunki ich ochrony podczas procesów inwestycyjnych. Dokumenty obejmują ponadto zasady tworzenia i pielęgnacji zieleni niskiej dostosowane do postępujących zmian klimatycznych. Pierwszy z przyjętych standardów ujednolica sposób informowania o zamiarze i powodach usunięcia drzewa, pozostałe będą stopniowo wprowadzane w kolejnych miesiącach.


Dokument zawiera zasady postępowania dotyczące informowania mieszkańców o zamiarze wycinki i jej przyczynach. Obowiązkowo najważniejsze dokumenty dotyczące wycinek – wnioski o usunięcie drzewa wraz z uzasadnieniem oraz decyzje właściwych organów – będą dostępne online, w serwisie mapowym miasta, w zakładce Wiem o Wycince (www.mapa.um.warszawa.pl/zielen/wow). Standard określa także zasady oznakowania drzew w formie jednolitych tabliczek oraz warunki przeprowadzania spotkań informacyjnych z mieszkańcami, którzy nie będą musieli szukać informacji w poszczególnych urzędach. Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy będzie dysponować bazą danych o wycinkach przeprowadzanych na terenach miejskich, niezależnie od tego, który organ wyda na nie zgodę.

Zasady dotyczące informowania mieszkańców o zamiarze wycinki i jej przyczynach będą obowiązywać miejskie jednostki od 1 stycznia 2022 roku. Standard Informowania o Wycinkach Drzew nie dotyczy terenów, na których prowadzona jest planowa gospodarka leśna oraz zgłoszeń osób fizycznych.

Czytaj też: Ekologia | Zieleń | Warszawa | whiteMAD na Instagramie

źródło: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy