Warszawa Zachodnia – przebudowa dworca właśnie się zaczęła. Tak będzie wyglądać

Rozpoczęła się przebudowa dworca Warszawa Zachodnia. Podróżni zyskają zadaszone perony, ruchome schody, windy i system informacji pasażerskiej. Projekt powstał w pracowni DWAA Architekci.

Dzięki przebudowie poprawi się też standard zarządzania całym węzłem kolejowym co ma pozytywnie wpłynąć na sprawny ruch pociągów. Inwestycję udaje się realizować dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Przebudowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa Zachodnia będzie najnowocześniejszą stacją kolejową w Polsce. Codziennie tysiące pasażerów kolei aglomeracyjnej i dalekobieżnej zyska atrakcyjne podróże i sprawne połączenia z komunikacją miejską. Warszawa Zachodnia będzie dostosowana do potrzeb wszystkich pasażerów. Nowe możliwości stacji zwiększą rolę kolei w systemie komunikacji Warszawy, województwa mazowieckiego i Polski – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Warszawa Zachodnia to największa stacja kolejowa w Polsce pod względem liczby kursujących pociągów. Średnio każdej doby przejeżdża tędy około 1000 pociągów w ruchu aglomeracyjnym, regionalnym, dalekobieżnym i międzynarodowym. Przebudowa Warszawy Zachodniej to też element modernizacji linii średnicowej.

Wszystkie perony zostaną zadaszone. Przewidziano ruchome schody i windy przystosowane do przewozu wózków i rowerów. Stacja będzie w pełni dostępna dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Czytelne oznakowanie oraz system informacji pasażerskiej ułatwią korzystanie z kolei. Dodatkowy peron od strony ul. Tunelowej zwiększy możliwości kursowania pociągów.
Komunikację w obszarze stacji ułatwi kładka, która połączy Wolę i Ochotę. Całkowicie zmieni się przejście podziemne – będzie wyższe i szersze oraz połączone z przestrzenią poczekalni i kas biletowych. Przejście zostanie też wydłużone do peronu nr 8 przy linii obwodowej.

Na stacji Warszawa Zachodnia nowy układ torowy umożliwi przejazd pociągów z linii obwodowej na linię radomską i stworzenie bezpośrednich połączeń Piaseczno – Legionowo i Legionowo – Lotnisko Chopina. Kompleksowo przebudowanych zostanie około 30 km torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjna.

Warszawa Zachodnia


Co istotne dla pasażerów, podczas przebudowy dworca utrzymany będzie ruch pociągów. W pierwszej kolejności przewidziano budowę przejścia podziemnego od strony linii obwodowej czyli peronu nr 8. Przygotowane zostanie m.in. lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym oraz nowy peron od strony ul. Tunelowej. Wykonawca przystąpi do budowy kładki po wschodniej stronie stacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zapewniony będzie dostęp do peronów podczas przebudowy dotychczasowego przejścia podziemnego. Zasadnicze prace torowe rozpoczną się od ul. Tunelowej i będą realizowane w kierunku Al. Jerozolimskich. Zakończenie inwestycji planowane jest w II połowie 2023 r.

Prace na stacji realizowane są w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”, który ubiega się o dofinansowanie ze środków POIiŚ do 85% wydatków kwalifikowanych oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn. „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”.

Czytaj też: Warszawa | Kolej | Podróże

źródło: PKP PLK

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły