Parku Żeromskiego

Warszawa: zakończono prace rewaloryzacji Parku Żeromskiego

W ramach rewaloryzacji Parku Żeromskiego dokonano nowych nasadzeń oraz wzmocniono historyczne skarpy. Prace rewaloryzacyjne trwały dwa lata.

W Parku Żeromskiego posadzono ponad 20 tysięcy wielogatunkowych krzewów, pnączy i roślin odkrywkowych, prawie 15 tysięcy bylin i 41 nowych drzew. To efekt przeprowadzonego projektu “Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie.

Wokół fontanny i Fortu Sokolnickiego powstały nowe rabaty różane. Wykonano nowe nasadzenia w ogrodzie rododendronów, a na ogrodzeniu parku pojawiły się pnącza powojnika Clematis. Ponad 40 dużych klonów srebrzystych zostało nasadzonych wzdłuż alei obwodnicowej w ramach trudnej, ale koniecznej wymiany drzew wynikającej z ich złego stanu zdrowotnego i zagrożenia wyłamaniem. Co ciekawe, część drzew rosła ze specjalnymi opaskami z hydrożelem, które utrzymują odpowiednie nawodnienie drzew.

Renowację przeszła także znana wszystkim Żoliborzanom położona w centralnej części parku fontanna z rzeźbą „Alina – dziewczyna z dzbanem” dłuta Henryka Kuny. Dodatkowo rzeźba została podświetlona. Wzmocniono też zniszczone fragmenty skarp – elementów dawnej fortyfikacji, na których posadzono rośliny. Modernizację przeszła również infrastruktura techniczna parku. Zostały przebudowane sieci i instalacje elektryczne oraz wodociągowe, powstała także studnia głębinową wraz ze stacją uzdatniania wody.

Parku Żeromskiego


Park im. S. Żeromskiego to park w stylu modernistycznym z początku lat 30. XX wieku. Obiekt o powierzchni 4,7 ha powstał z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Żoliborza. Projekt parku stworzyli Leon Danielewicz i Stanisław Zadora-Życieński. Układ kompozycyjny założenia oparty jest na zachowanych fragmentach fortyfikacji Cytadeli Warszawskiej. Główne wejście od strony pl. Wilsona zaakcentowano kolistym parterem ogrodowym wokół ustawionej w 1936 r. fontanny z rzeźbą „Dziewczyna z dzbanem” autorstwa Henryka Kuny. Podstawowe elementy kompozycyjne parku stanowią: aleja obwodowa z klonów srebrzystych i aleje lipowe na koronach skarp. W wyniku działań wojennych podczas II wojny światowej park został częściowo zniszczony, jego odtworzenie rozpoczęto w latach 50. Pierwszą rewaloryzację parku przeprowadzono w 2005 roku, kolejną zakończono w 2020 r. W sierpniu 2020 roku park im. S. Żeromskiego został wpisany do rejestru zabytków.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Czytaj też: Ekologia | Zieleń | Park  | Warszawa

źródło: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy