Warszawa walczy z reklamami. Radni przyjęli dziś uchwałę krajobrazową! 

Świetne wieści ze stolicy. Warszawa walczy z reklamami i będzie kolejnym miastem, które przyjmie uchwałę krajobrazową. Dzięki niej miasto otrzyma skuteczne narzędzia prawne pozwalające na walkę ze szpecącymi miasto reklamami, banerami i tablicami. 

Warszawa walczy z reklamami
Propozycje zmian / wiz. UM Warszawa

Furtkę do powstania dokumentu utworzyła przyjęta przez Sejm RP tzw. “ustawa krajobrazowa”. Dała ona samorządom możliwość tworzenia podobnych dokumentów na poziomie gminy. Warszawska uchwała krajobrazowa będzie regulować kwestie dotyczące reklam, szyldów, małej architektury oraz ogrodzeń. Usystematyzuje również wielkości szyldów i reklam, określi ich dopuszczalne typy oraz miejsca, w których mogą być sytuowane. Projekt zakłada m.in., że szyldy będzie można umieszczać tylko w strefie parteru budynków (z nielicznymi wyjątkami), w taki sposób, by nie przesłaniały cennych detali architektonicznych, zaś tzw. szyldy semaforowe nie będą mogły przekraczać określonych wymiarów.

Nośniki reklamowe będą mogły być stosowane jedynie wzdłuż konkretnie wyznaczonych ciągów komunikacyjnych. Ograniczona zostanie możliwość sytuowania wyświetlaczy i ekranów reklamowych, a nośniki na budynkach i budowlach będą mogły być umieszczane tylko w ściśle określonych sytuacjach – np. siatki reklamowe, okrywające rusztowania, tylko na krótki okres czasu, zaś inne reklamy tylko na ślepych ścianach o charakterze technicznym.

Do poprawy jakości krajobrazu przyczyni się również uporządkowanie sytuowanych na terenach publicznych obiektów małej architektury, takich jak ławki, słupki i kosze na śmieci. W projekcie ustawy znajdą się zapisy dotyczące palety materiałów, z których będzie można je wykonywać.

Warszawa walczy z reklamami
Propozycje zmian / wiz. UM Warszawa

Zostaną także wprowadzone regulacje dotyczące grodzenia. Zapisy określą dopuszczalną wysokość i ażurowość ogrodzeń, wskażą materiały, z jakich powinny być wykonane (od strony przestrzeni publicznych jako niewłaściwe zostaną np. wskazane ogrodzenia z blachy fałdowej i betonowych prefabrykatów). Uchwała wykluczy możliwość grodzenia projektowanych jako otwarte osiedli z okresu PRL, a także przegradzania przez współczesne kompleksy mieszkaniowe ciągów pieszych pomiędzy przestrzeniami publicznymi lub ciągów wyznaczonych w planach miejscowych.

Nie tylko Warszawa walczy z reklamami. Jednym z pierwszych miast, które przyjęły uchwałę krajobrazową był Poznań, który pracował nad nią od marca 2017, a ostatecznie wdrożył w listopadzie 2019 roku.

Dzięki tej uchwale będziemy mieli narzędzia do walki z chaosem reklamowym w naszym mieście. Pozwoli ona na wyeliminowanie krzykliwych reklam, szyldów, banerów oraz innych elementów zaśmiecających nasze otoczenie. To bardzo ważne, bo uporządkowana przestrzeń nie tylko poprawia komfort życia mieszkańców, ale w dużej mierze decyduje też o atrakcyjności miasta, jego wizerunku i rozwoju – mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Więcej na temat zmian w Poznaniu przeczytacie tutaj!