Waterscape. Terytorium, ekologia oraz państwo opiekuńcze [PORTFOLIO]

Projekt: Waterscape. Terytorium, ekologia oraz państwo opiekuńcze.

Autor: Piotr Lange

Uczelnia: KUL Sint Lucas Gent w Belgii  Praca została wykonana pod przewodnictwem hiszpańskiego architekta, Adrii Carbonell

Projekt ten jest propozycją nowego podejścia do wody w mieście. W opozycji do zwykłego sprowadzania wody do elementu infrastruktury lub krajobrazu, proponuję włączenie jej w to, co Leon Krier nazywa “res publica” – rzecz wspólna.

Na całym świecie inwestorzy są w stanie zrobić użytek z wody poprzez pływające barki, restauracje, mieszkania. Wierze, że miasto też powinno być aktywnym graczem w używaniu wody dla spełnienia potrzeb jego mieszkańców. Użycie wody jest też szczególnie ważne w sytuacji rosnącego zadłużenia miast. Możliwość tworzenia architektury bez potrzeby posiadania lądu i wszystkich towarzyszących mu problemów. Inne podejście do budynku, który nie jest już dłużej na stałe złączony z jednym miejscem, lecz może dynamicznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby. Budynki które mogą być dzielone przez różne podmioty terytorialne, zarówno czasowo jak i finansowo. “Waterscape” to projekt będący w założeniu rozwiązaniem problemów, które dopiero powstają, wraz z tym jak budowana jest nowa dzielnica. Projekt składa się z długiego na 250m molo, do którego przycumowane są budynki użyteczności publicznej. Jako swoiste case study wybrałem cztery funkcje o różnej skali, zarówno samego budynku jak i oddziaływania w mieście. Zaczynając od małej skali czyli przystani promów, wiążących nową dzielnicę z resztą miasta. Kolejnymi krokami są projekt w skali średniej czyli przedszkole, odpowiadające na zmieniające się w czasie zapotrzebowanie. Projektem w dużej skali jest kryty rynek, tworzący centrum lokalne dla mieszkańców okolicznych dzielnic. Zwieńczeniem całego założenia jest “kalbadhus” – typowo skandynawska typologia kąpielisk w otwartych akwenach.