Wielkie osiedle czy park? Jaki los czeka Górki Czechowskie w Lublinie?

Górki Czechowskie w Lublinie położone są stosunkowo blisko centrum miasta, dlatego niezabudowany teren jest łakomym kąskiem dla deweloperów. Mieszkańcy przypominają jednak o planach utworzenia w tym miejscu wielkiego parku dla wszystkich. O przyszłości tego terenu zdecyduje Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.

Górki Czechowskie to niezabudowany obszar w północnej części Lublina. Teren ten liczy około 150 hektarów i charakteryzuje się występowaniem naturalnych wzniesień i wąwozów. Do początku lat 80. XX wieku Górki Czechowskie funkcjonowały jako obszar ćwiczeń rekrutów Garnizonu Lubelskiego. W 2000 roku Agencja Mienia Wojskowego sprzedała teren prywatnemu inwestorowi.

Ten niezabudowany obszar w północnej części Lublina ma zmienić się w enklawę zieleni. Nie jest to jednak pewne, wprawdzie uchwalony już w latach 90. plan zagospodarowania przewidywał zmianę Górek Czechowskich w ogromny park otwarty dla wszystkich mieszkańców, to lubelscy radni przegłosowali w lipcu 2019 r. nowe studium przestrzenne umożliwiające budowę na tym obszarze bloków mieszkalnych. Uchwała radnych została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który 30 grudnia 2019 r. stwierdził nieprawomocnym wyrokiem, że część zapisów uchwały Rady Miast Lublin jest niezgodna z prawem. Według studium z 2019 r. na Górkach Czechowskich wydzielone zostały trzy strefy pod budownictwo mieszkalne i jedna strefa pod zabudowę sportowo-rekreacyjną z dopuszczeniem funkcji handlowo-usługowych. Miejscy społecznicy zaznaczają, że niektóre z zapisów uchwały są dość lakoniczne i otwierają furtkę do budowy na zielonym terenie wielkich bloków.

W marcu 2020 r. prezydent Lublina Krzysztof Żuk zaskarżył wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. To ten sąd zdecyduje o przyszłości Górek, które sąd pierwszej instancji chciał chronić przed zabudową.

Górkom jest daleko do ideału. Z powodu zaniedbania i dewastacji terenów następuje tam szybka ekspansja roślinności ruderalnej (nawłoci), jednak przeprowadzone inwentaryzacje przyrodnicze stwierdziły na tym obszarze obecność wielu gatunków flory i fauny, w tym gatunków chronionych. Mieszkańcy Lublina ciągle pamiętają pomysły z początku lat 90. kiedy to planowano utworzenie w tym miejscu rezerwatu florystyczno-krajobrazowego. Ochroną miałyby być objęte zespoły wąwozów i muraw kserotermicznych z rzadkimi gatunkami roślin.

Górki Czechowskie
fot. Emil Zgostolina (wikimedia.org, licencja CC 3.0)

Ten trwający od kilkudziesięciu lat impas próbowali przerwać radni, którzy na początku stycznia 2019 r. zdecydowali się ogłosić referendum w sprawie przyszłości Górek Czechowskich. Sam fakt przeprowadzania referendum w kwestiach planistycznych i urbanistycznych budzi wątpliwość bo zgodnie z prawem takie kwestie leżą poza sferą swobodnej decyzji obywateli – inaczej mówiąc, na miejscu radnych bezpieczniej było zlecić badanie opinii wśród mieszkańców. W efekcie po prawnych przepychankach referendum przeprowadzono 7 kwietnia 2019 r. Mieszkańcy Lublina odpowiadali na pytanie:

„Czy jest Pan/Pani za tym, aby Gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na nie więcej niż 30 ha terenu tzw. Górek Czechowskich, w zamian za sfinansowanie przez obecnego właściciela zagospodarowania pozostałych 75 ha tego terenu, jako zieleni publicznej (parku naturalistycznego), przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów i przekazanie go Gminie Lublin?”

Większość (68 proc. głosujących) opowiedziała się przeciw zmianom w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego, jednak ze względu na niską frekwencję (zaledwie 13 proc.) referendum okazało się niewiążące.

Właścicielem terenu jest spółka TBV Investment, która chce częściowo zabudować teren i zyskać przychylność mieszkańców wobec swoich planów. W zamian za zmianę miejscowego planu zagospodarowania i możliwość budowy bloków inwestor zaoferował, że zbuduje na terenie górek park naturalistyczny. Według projektu miałyby tu powstać liczące 5 km długości trasy rowerowe, trasy dla biegaczy, oświetlenie, monitoring, parking i toalety. Z kolei wokół parku miałoby powstać od 40 do 50 budynków wielorodzinnych, których projekt przygotowuje architekt Bolesław Stelmach. Według zapowiedzi spółki TBV Investment park naturalistyczny miałby zająć powierzchnię około 75 ha, z kolei zabudowania około 25 ha. Po kilku latach park miałby zostać przekazany miastu za symboliczną złotówkę. Swój pomysł inwestor określa mianem „kompromisu”.

Co myślicie o całej sprawie? Górki Czechowskie powinny w całości zmienić się w park czy deweloper powinien otrzymać zielone światło dla realizacji swojego pomysłu? Oddajcie głos w sondzie niżej.

Górki Czechowskie powinny:

View Results

Loading ...


 Loading ...

Górki Czechowskie znajdują się w północnej części miasta, w bliskim sąsiedztwie centrum:

Czytaj więcej: Lublin | Osiedle | Park  | Urbanistyka

Górki Czechowskie
fot. Google

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Post udostępniony przez LUBLINSTA 🌇 (@lublinsta)

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Post udostępniony przez Angelika Trześniewska (@angelika_zpsami)

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Post udostępniony przez Marek Skowronek (@marekskowronek)

źródło: materiały prasowe (gorkiczechowskie.pl)

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły